Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan és a

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

(„A” és „B” típusú pályázati kiírás)

 

 

A pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus). A „B” típusú kiírás keretében pedig azon - felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert -fiatalok pályázathatnak, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az „A” típusú kiírás esetében az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév második, illetve a 2018/2019. tanév első féléve). A „B” típusú kiírás esetében 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2018/2019. tanév, 2019/2020. tanév és 2020/2021. tanév)

FIGYELEM!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.

 

AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBŐL KINYOMTATOTT ÉS ALÁÍRT PÁLYÁZATI ŰRLAPOT A KÖTELEZŐ MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI!

Facebook

Látnivalók