Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

 

Alulírott

Név: ……………………………………… 

Születési név: ………………………………..

Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           

Anyja neve:………………………………….

 

Lakóhely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

Tartózkodási hely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 

irányítószám: 6783  település: ÁSOTTHALOM

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

A juttatás igényelendő formája[2]:

 tűzifa         szén         propán-bután palackos gáz               

propán-bután tartályos gáz          fűtőolaj                      

pellet/brikett

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

 

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

 

Kelt ………………………., 2018. …………………….    

                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………

                                                Igénybejelentő aláírása

 [1] Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

[2] A megfelelő rész aláhúzandó.

 

2013 év végén 74 gyermek járt az ásotthalmi óvodába, most 105 kisgyermek van. Ez is mutatja, hogy nő a település lélekszáma. Az utóbbi időben több család költözött Ásotthalomra, így egyre nagyobb az igény a bölcsődei és óvodai férőhelyekre. – Néhány éve megígértem, családbarát település leszünk, ennek az egyik állomása, hogy ma bölcsődét nyithatunk – mondta köszöntőbeszédében a minibölcsőde átadó ünnepségén Toroczkai László polgármester. – Hosszú évek óta nem volt bölcsőde Ásotthalmon, még petíciót is kaptunk a szülőktől ez ügyben – tette hozzá.

 


 

Egy használaton kívüli önkormányzati ingatlant – amely korábban fogorvosi rendelőként is működött – újítottak fel, a munkálatok még februárban kezdődtek a 100 négyzetméteres épületben. Falbontással egy nagy csoportszobát alakítottak ki, amely válaszfallal különválasztható. A közel 40 éves csatornahálózatot is kicserélték, kívülről burkolták, szigetelték a falakat és az udvart is rendbe hozták. Egy másik pályázati forrásból a bölcsi utcája új aszfaltot kapott a nyár folyamán, ekkor előrelátóan parkolóhelyeket is kialakítottak az épület előtt. A teljes felújítás 18 millió forintba került, játékokkal, berendezéssel együtt, ebből tízmillió forintot kormányzati, míg nyolcat saját forrásból biztosított az önkormányzat.


Mátyás király nevét fogja majd viselni az összevont óvoda és bölcsőde, így a bölcsi falát a népmese motívumai díszítik, ezzel az igazságosságot és az erkölcsi értékeket szeretnék a gyerekek felé közvetíteni. Az ünnepélyes megnyitót követően a picik birtokba vehették az új intézményt, ahova hét gyermek jár, vagyis maximális létszámon működik. Répássy Benett otthonosan érezte magát a vadi új játékok között. A kisfiú novemberben tölti be 2. életévét, édesapja Répássy Ferenc örömmel értesült róla, hogy lesz bölcsőde a településen, hiszen felesége szeretne visszamenni dolgozni. – Próbálkoztunk Mórahalmon, de oda nem fértünk be, a legjobbkor jött számunkra, hogy lakóhelyünkön is nyílt bölcsi – magyarázta az apuka. Toroczkai László azt is elmondta, az épület alkalmas a bővítésre, így azt tervezik, tavasszal már 12 gyermek járhat ide. A helyi közösség számára is fontos, hogy újabb családbarát szolgáltatással bővült a község, az Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület százezer forint értékben ajándékozott játékokat a kicsiknek.


2019 tavaszától fog a bölcsőde és az óvoda többcélú intézményként együttműködni, ennek új vezetője lett. Csontosné Kruzslicz Ildikótól megtudtuk, az összevonás segíti majd a gyerekek könnyebb beilleszkedését. Azt is hozzátette: a héten elkezdődik az óvoda új konyhájának, tornaszobájának és közösségi tereinek megújítása mintegy 120 millió forintból.

          Toroczkai László polgármester

(Forrás: Délmagyar.hu) 

 

Szent Mihály – Őszelő – Földanya hava – Szüret hava

 

Az ősz első hónapja különösen gazdag jeles eseményekben.

Szeptember 1.
Egyed napja, őszkezdő nap. (Szent Egyed remete a VIII. században élt Provence-ban.) Sok helyütt ekkor kezdték meg a búza és a rozs vetését, mert azt tartották, akkor bő termésre számíthatnak.
Erdélyben ezen a napon állnak szolgálatba a pásztorok. Azokat a disznókat, amelyeket karácsony táján akartak levágni e naptól hízóra fogták. Ha esett az eső Egyed napján, esős őszre számítottak, ellenkező esetben szárazra.
Szeptember első vasárnapnapja: Bányásznap Magyarországon
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét Tatabányán.
Ennek emlékére szeptember első vasárnapja a bányászat, a bányászatban dolgozók nagy áldozatokat követelő munkájának ünnepnapja.

Szeptember 5.
Lőrinc napja, úgy nevezett "rontónap". Lőrinc sok kárt csinál, például megrontja a vizeket, azokban már nem lehet fürödni (hideg van), beleesik (máshol belepisil!) a dinnyébe, azaz a nyári görögdinnye e nap után már élvezhetetlen lesz, lucskos, vízízű.

Szeptember 8.
Kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap.
A hívő asszonyok kimentek a szabadba napfelkeltét várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő napban megláthatja Máriát.
Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, "az Úristen szentelje meg".
Mint a paraszti gazdasági élet fontos napja, sokfelé a cselédek szolgálatba állásának napja is volt.
A dió leverését a fáról is ekkor kezdték.
Szép elnevezése: Fecskehajtó Kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak.

Szeptember 12. Mária napja
A név gyakorisága miatt kedvelt névünnep.
Egyes vidékeken a búcsú napja, például Sárkeresztesen a rokonokat kacsával, töltött paprikával, lepénnyel, kalácsokkal kínálják.
Bukovinában az istensegítsiek búcsúnapja. Vendégségeket, táncmulatságokat rendeznek, négy faluból is várják a vendégeket.

Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya napja
Mária anyai fájdalmára- melyet megfeszített fia halálát látván érzett - emlékezés napja. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ómagyar Mária siralom is erre utal.
A Pieta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődéstörténetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó Szűzanyának.
Egerben ismert szőlőműves terminus a "fájdalmasra szed", azaz a szüretet erre a napra befejezi.

Szeptember 21. Máté apostol és evangélista napja.
Egyes vidékeken Máté hetében vetették a gabonát. A vetés a férfiak munkája volt, melyhez különféle rituálék kötődnek.
A vetőmagot megszentelték, a férfiak megmosták a lábukat, tiszta ruhába öltöztek, így mentek ki a földekre.
Egyes vidékeken a magvető a nyelve alá három búzaszemet tett, és a művelet közben nem volt szabad beszélnie.
Miután a vetést elvégezték,a vetőabroszt (ami gyakorta a karácsonyi abrosz) a magasba dobták, hogy nagyra nőjőn a gabona.

A csillagászati ősz szeptember 23-án kezdődik. (A déli féltekén e napon kezdődik a csillagászati tavasz.)
Ettől kezdve a Nap a Baktérítő felé távolodik az Egyenlítőtől, sugarai egyre laposabb szöget zárnak be a földtengellyel.
Ezért az északi féltekén rövidülnek és hűlnek a nappalok, közelít a tél.
A meteorológiai ősz Európában már szeptember elején beköszönt. A régi kelták és a kínaiak viszont már augusztus elején megülték az ősz kezdőünnepét, náluk az őszi napéjegyenlőség napja az évszak zenitje, annak eszmei közepét foglalta el.

A kínai naptárban például az ősz augusztus 7-én kezdődik és november 6-ig tart s az őszpont az évszakot majdnem pontosan kétszer másfél holdhónapra, 46 illetve 44 napra osztja.
A kínai és japán őszt a krizantém-ünnepek aranyozzák be. Ez a virág, melyet Európa csak a XVIII. század végén ismert meg, a japánok és kínaiak „őszi rózsája” volt.
Nyílásának ideje miatt e gondolatot Európa is átvette, így lett a krizantém őszszimbólum, a temetők halottak napi dísze nálunk is.

Szeptember 29.
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek kisérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor.
Általában kezében karddal és mérleggel ábrázolják.
Ez a nap volt az ún. kisfarsang időszakának kezdőnapja, azaz a lakodalmak ideje, mely egészen Katalin napig tartott (november 25.).

Mihály napi hiedelmek, babonák...
Gyakorlatilag az időjárás hidegre, téliesre fordulását hozta Mihály napja.
Egy göcseji mondás szerint "Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet."
Ezután már tilos volt az ágyneműt a szabadban szellőztetni. Úgy tartották ekkor szűnik meg a legelőn a fű növekedése.
Az állatok viselkedéséből a téli időjárásra következtettek.
Ha a juhok szorosan egymás mellé feküdtek, hosszú kemény télre számítottak.

A halászó vidékeken úgy tartották a halak ekkor a víz mélyére (az iszapba) húzódnak.
A gazdasági év szempontjából jelentős nap, eddig legeltették a réten a Szent Györgykor kihajtott marhákat.
Csíkban a pásztorok ekkor térnek vissza a havasokról, a jószágokat ezután a gazda gondjaira bízzák.
A juhászok is ekkor kapják meg a bérüket, és általánosan ez a nap a szegődtetés napja, azaz a cselédek ekkor költöznek új gazdához.

Sokféle, időjárással kapcsolatos szólás, közmondás ismeretes Szent Mihály-napra vonatkozóan, például:
„Aki Szent Mihály napján gatyába öltözik, attól nem kell tanácsot kérni;”
„Aki Szent Mihály nap után szalmakalapban jár, attól nem kérdenek tanácsot.”
A szüret a parasztgazdaságokban kölcsönös segítséggel végzett társasmunka, a városi szőlő-monokultúrás gazdaságban általában bérmunka, a 19. század közepe előtt a földesrúi szőlőkben főként robotmunka.
A kisebb szőlőkben a család ma is meghívott segítőkkel szüretel. A házigazda, a tulajdonos vendégül látja a szüretelőket étellel-itallal, a szőlőből, mustból kóstolót vihetnek haza.
Bortermő vidékeken nagyobb szabású mulatságokat, szüreti felvonulásokat rendeztek.

A 16-17. században a szüret idejére a törvénykezést is beszüntették. A 19-20. század fordulóján a szüreti felvonulásokat, akárcsak az aratásiakat, miniszteri rendelettel egységesítették és szabályozták, mintául véve a 18-19. századi uradalmi szőlőmunkások szokásait.
A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához, a végzéshez kapcsolódtak: az uraság megkötözése; szüreti koszorú elkészítése; a koszorúvivők leöntése vízzel; az uraság köszöntése verses rigmusokkal; a legjobb szedők megajándékozása pl. kendőkkel; végzéstánc; mulatság. […]
A szüret időpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz kötődött.
Szent Mihálytól (szeptember 29.) Simon-Júdás (október 28.) napjáig.

(forrás: Ezerszínű Világ )

 

Facebook

Látnivalók