Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Pénzügyi csoport vezetői munkakör

Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

                       a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala pénzügyi csoport

pénzügyi csoport vezető  munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:  Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Gazdálkodási feladatkör

Ellátandó feladatok:  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 47. pont gazdálkodási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  Ellátja az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetését, az önkormányzati költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési jogszabályban előírt feladatokat

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  Pénzügyi csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6

Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Ásotthalom Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 12. §-ában a gazdasági vezetőre előírt képesítés,
 •       Szakmai – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Szerepelnie kell a Számviteli törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       önkormányzati pénzügyi szakrendszerek ismerete és használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapján nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (Kttv. 42. § (3) bekezdésére és 207. § (1) bekezdésére figyelemmel, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Barna Angéla nyújt, a +36203730376 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1913/2022 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi csoport vezető.
 •       Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: dr. Barna Angéla, Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.