2009. május 13-án9,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének
* * * * * * * * * *
határozatai93/2009.(V.13.) - 121/2009.(V.13.) KT határozat
jegyzőkönyveés mellékletei:
1. számú mellékletMeghívó
2. számú mellékletBeszámoló a község közbiztonsági helyzetéről
4. számú mellékletA Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 2008. II. félévi működéséről szóló beszámoló, különös tekintettel a települést érintő Kistérségi feladatellátásról
6. számú mellékletRuzsa Községi Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
8. számú mellékletTájékoztató a civil szervezetek tevékenységről
10. számú mellékletTájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
11. számú mellékletJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
12. számú mellékletJegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
13. számú mellékletA helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet módosítása
14. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(V.13.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008. (IX.17.) rendelet módosítására
16. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 48/B. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályázat kiírása
18. számú mellékletAz ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” 2009.02.28-as fordulónappal készült beszámolójának elfogadása
20. számú mellékletÚjabb gépek megvásárlása az ÁSOTTTELSZO Nonprofit Kft. „v.a.”-től
22. számú mellékletIsmételt döntés az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. részére adótartozás rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatásról
24. számú mellékletA 2009. évi Közfoglalkoztatási terv módosítása
26. számú mellékletA Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat létszámának felülvizsgálata
28. számú mellékletA Gátsori Fődi-Gyep megvásárlása
30. számú mellékletA Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezése
32. számú mellékletLEKI pályázat benyújtása
34. számú mellékletAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
36. számú mellékletÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. v.a. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
38. számú mellékletA kerékpárút nyomvonalán lévő földterületek megvásárlásához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától
40. számú mellékletA kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától
41. számú mellékletFelhalmozási célú pénzeszköz lekérése Vízműtől
43. számú mellékletKözfeladatok ellátásának felülvizsgálata
45. számú mellékletA Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
47. számú mellékletA Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
49. számú mellékletA Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
51. számú mellékletAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
53. számú mellékletAz óvodai csoportok számának felülvizsgálata a beiratkozás függvényében
55. számú mellékletAz Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
56. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2009.(V.13.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének módosítására
58. számú mellékletAz Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása "A"
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása "B"
59. számú mellékletTérségi Vízmű-Üzemeltetési Intézmény felülvizsgálata és Alapító Okiratának módosítása
Létrehozás dátuma: 2009. június 04.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. július 13.