VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. december 16.
Nyomtatható verzió
2009. december 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai:275/2009.(XI.16.) - 279/2009.(XI.16.)
280/2009.(XI.16.) - 285/2009.(XI.16.)
286/2009.(XI.16.) - 290/2009.(XI.16.)
291/2009.(XI.16.) - 295/2009.(XI.16.)
296/2009.(XI.16.) - 298/2009.(XI.16.)
*****
jegyzőkönyveés mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékének bevezetéséről szóló 11/1999. számú határozat módosítása
7. számú melléklet:Az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről szóló új rendelet megalkotása
9. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2009.(XII.16.) rendelete az ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról és az alkalmazás feltételeiről
10. számú melléklet:Működési célú pénzeszköz lehívása a Térségi Vízmű-üzemeletetési Intézménytől
12. számú melléklet:
14. számú melléklet:A 112/2009.(V.13.) KT határozat - A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától – módosítása
16. számú melléklet:Tájékoztató a temetkezési árak változásának alakulásáról
18. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
20. és 22. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
23. számú melléklet:Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
25. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2009.(XII.16.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének módosítására
26. számú melléklet:Strandfürdő bérbeadására pályázat kiírása
28. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
30. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
32. számú melléklet:A „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
34. számú melléklet:Új pályázat kiírása a „volt ÁSOTT TELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására
36. számú melléklet:Partnerségi szerződés jóváhagyása
38. számú melléklet:Szerződés megkötése a Regio Net Hungária Szolgáltató Kft.-vel
40. számú melléklet:Beszámoló a tanácsnok 2009. évi munkájáról
42. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2010. évi önkormányzati célok meghatározása
44. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendelet módosítása
46. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009.(XII.16.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásairól szóló 20/2001.(XI.30.) számú rendelet módosítására
49. számú melléklet:A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének megállapítása
50. számú melléklet:A Tanyagondnoki Szolgálat képzési és pénzügyi tervének elfogadása
52. számú melléklet:A Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának elfogadása
54. számú melléklet:A Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának átütemezése
. számú melléklet:

Létrehozás dátuma: 2010. január 11.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. február 22.