VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Önkormányzati rendeletek  |  2013
Nyomtatható verzió
2013. évi rendeletek
Költségvetési rendelet-tervezet
Költségvetési rendelet-tervezet melléklete
I/2013-(II.14.) számú rendelet 1. melléklete
Mérlegkimutatás 2013
Likdivitási terv
Felhalmozás 2013
Létszám 2013
Kiss Ferenc Ált. Isk. Költségvetés
Óvoda költségvetés
Bedő Albert Szakiskola - konyha költségvetés
Petőfi Sándor Műv. Ház költségvetés
Védőnői Szolgálat költségvetés
Tanyagondnoki Szolgálat költségvetés
Polgármesteri Hivatal Költségvetés
Önkormányzat költségvetés
Műszaki szolgálat költségvetés
Strand költségvetés
Gondozási központ költségvetés
Címrend bevétel
Címrend
Adók 2013
Normatíva
Átadott pénzeszköz 2013
Bérleti díjak 2013
Szociális tervezet
EU 2013
Több éves kihatású kötelezettségvállalások
Költségvetési rendelet 2013
Kitüntető címek megalkotása 2013
2012 zárszámadás mérleg
Önkormányzat 2012. évi zárszámadás
Polgármesteri hivatal 2012 zárszámadás
Művelődési ház 2012 zárszámadás
Általános Iskola 2012 zárszámadás
2012 évi pénzmaradvány
2012 évi vagyonkimutatás
2012. évi bevétel - kiadás
2012 könyvvizsgálói jelentés
Zárszámadás rendelet
5/2013-(IV. 30.) rendelet módosítása
2013-as költségvetés I. módosítása
5/2013-(IV. 30.) rendelet 2. melléklet
Vagyonrendelet módosítása 2013
Vagyonrendelet módosítása 2013 - I. melléklet
2/2013-(II.14.) rendelet módosítása
1. számú melléklet - Önkormányzat
2. számú melléklet - Művelődési Ház
Költségvetési rendelet-tervezet 2013
Kéményseprőipari rendelet
Kéményseprőipari rendelet I. melléklet
Felhalmozás 2013. - 3. melléklet

Létrehozás dátuma: 2013. október 16.
Utolsó módosítás dátuma: 2014. október 06.