VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. szeptember 9.
Nyomtatható verzió

2009. szeptember 9-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai: 180/2009.(IX.9.) - 193/2009.(IX.9.) KT határozat
194/2009.(IX.9.) - 196/2009.(IX.9.) KT határozat
197/2009.(IX.9.) - 215/2009.(IX.9.) KT határozat
216/2009.(IX.9.) - 219/2009.(IX.9.) KT határozat
**********
jegyzőkönyveés mellékletei:
1. számú mellékletMeghívó
2. számú mellékletTájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú mellékletJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú mellékletJegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú mellékletAz Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének tájékoztatója
7. számú mellékletTájékoztató a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium munkájáról
9. számú mellékletTájékoztató a Homokhát TV 1 éves munkájáról
11. számú mellékletA HÉSZ felülvizsgálatának alakulása
13. számú mellékletFaluőri Szolgálat felállítása
15. számú mellékletA Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítása
16. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009.(IX.9.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 30/2007.(XI.14.) rendelet módosítására
18. számú mellékletÁsotthalom község Önkormányzata képviselői iratbetekintési joga gyakorlásának Szabályzata
20. számú mellékletÁsotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
22. számú mellékletA Vagyonnyilatkozat tételről szóló Szabályzat módosítása
24. számú mellékletA helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004. (XII.17.) Kt. rendelet módosítása
25. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.9.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 21/2004.(XII.17.) Kt. rendelet módosítására
27. számú mellékletA temetőről és a temetkezésről szóló 9/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítása
28. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(IX.9.) rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 9/2006.(III.27.) KT. rendelet módosítására
30. számú mellékletA gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
31. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (IX.9.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
33. számú mellékletAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatok elbírálása
35. számú mellékletAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására benyújtott pályázatok elbírálása
37. számú mellékletPályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére 
39. számú mellékletPályázat kiírása az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására
41. számú mellékletTájékoztató a község kereskedelmi ellátottságáról, különös tekintettel a külterületre
43. számú melléklet327/2008.(XII.22.) KT határozat 1.) e.) pontjának módosítása – Közhír-halom ára -
45. számú mellékletIfjúságsegítő állásra pályázat kiírása
47. számú mellékletPályázat kiírása „a volt ÁSOTTTELSZO Kft. Irodahelyiségének” bérbeadására
49. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója
51. számú mellékletKérelem az Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 35. szám alatt autóbusz parkolásának engedélyezésére
53. számú mellékletBeszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
55. számú melléklet„Háziorvosi Rendelő korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása
58. számú mellékletÁrusítóhely létesítése iránti kérelem
60. számú mellékletA Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
62. számú mellékletÖttömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2009.(IX.02.) Kt. határozata
63. számú mellékletA Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
65. számú mellékletA Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
67. számú mellékletAz Önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező Társaságok beszámolója
69. számú mellékletA Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat gazdasági és tevékenységi beszámolója
71. számú mellékletAz önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
72. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2009.(IX.9.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
74. számú mellékletAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
76. számú mellékletA számlavezető és hitelnyújtó bank beszámolója
78. számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
80. számú mellékletÖttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2009.(IX.02.) Kt határozata
81. számú mellékletTájékoztató az Önkormányzat 2009. I . félévi gazdálkodásáról
83. számú melléklet2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának véleményezése
84. számú mellékletAz Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
85. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2009.(IX.9.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének módosítására
87. számú mellékletEgészségház megvalósításának II. ütemére pályázat benyújtása
89. számú mellékletA Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ módosításának jóváhagyása
91. számú mellékletAz ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának alakulása
93. számú mellékletŐrsparancsnoki kinevezés
95. számú mellékletSürgősségi indítvány elfogadása
96. számú mellékletA Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okirat módosításának és Társulási Megállapodásának elfogadása
97. számú mellékletA Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára átruházott hatáskörökről szóló rendelet megalkotása 
98. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2009.(IX.9.) rendelete a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Társulási Tanácsára átruházott hatáskörökről

Létrehozás dátuma: 2009. október 06.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. december 17.