VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. április 15.
Nyomtatható verzió

2009. április 15-én15,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének
* * * * ** * * * *
határozatai54/2009.(IV.15.) - 88/2009.(IV.15.) KT határozat
jegyzőkönyveés mellékletei
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Ásotthalom és Öttömös Közoktatási Intézményfenntartó Társulása tagintézményeinek költségvetésének végrehajtása
5. számú melléklet:A 2008. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
7. számú melléklet:Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadása
8. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2009.(IV.15.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról
10. számú melléklet:Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
12. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
13. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
14. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgár-mesteri Hivatal munkájáról
15. számú melléklet:A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2008. évi beszámoló jóváhagyása
17. számú melléklet:Beszámoló az Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központban 2008. évben folyó szakmai munkáról
19. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
21. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
23. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
25. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. –vel kötött közhasznú feladatok ellátására szerződés felmondása
27. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek nyújtott csekély összegű támogatások jóváhagyása
29. számú melléklet:A Strandfürdő 2009. évi üzemeltetése
31. számú melléklet:Ásotthalom község külterületi szilárd hulladék szállításának megoldása
33. számú melléklet:A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000.(I.20.) sz. rendelet módosítása
34. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(IV.15.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2000 (I. 20.) számú rendelet módosításáról
36. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása, és a 46/2008. (III.27.) KT határozat visszavonása
38. számú melléklet:A 2008. évi közbeszerzési éves statisztikai összegezés elfogadása
40. számú melléklet:A 2009. évi közbeszerzési terv elfogadása
42. számú melléklet:Döntés a diákétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
44. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
46. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okirat módosítása
48. számú melléklet:A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosításának elfogadása
50. számú melléklet:Pályázat benyújtása a Települési Pályázat Előkészítő Alap 2009. évi támogatásának igénylésére
52. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
54. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
56. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
58. számú melléklet:A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
60. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 46/A. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályázat kiírása
62. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 46/B. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályá-zat kiírása
64. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 58/A. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályá-zat kiírása
66. számú melléklet:Az Ásotthalom, l67/2. hrsz-ú ingatlanon virágüzlet bővítéshez hozzájárulás
68. számú melléklet:A Polgármester szabadsága
69. számú melléklet:Csatlakozás a Nemzeti Zarándoklathoz

Létrehozás dátuma: 2009. május 07.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. június 05.