VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Önkormányzati rendeletek  |  Egységes szerkezetben  |  Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei egységes szerkezetben 1994. - 2008.
Nyomtatható verzió

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 1996. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1996.(X.31.) számú rendelete az alapfokú művészeti oktatás térítésidíj-fizetési kötelezettsége megállapításának szabályairól

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 1997. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(VII.17.) számú rendelete a községi címer és zászló alapításáról, valamint a használatának rendjéről

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 1999. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15/1999.(XI.25.) számú rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 14/1995.(XII.21.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2000. ~~~~~

22/2008.(VIII.6.) Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 10/2000.(VI.29.) számú rendelete a hirdetőberendések használati díjáról szóló 1/1991.(I.24.) Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete módosított 18/2000.(XI.23.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2000.(XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2001. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2001.(V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2001. (X.15.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megállapításának szabályairól

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 20/2001.(XI.30.) számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői juttatásairól

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2004. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestület 7/2004. (IV. 14.) KT rendelet a közbeszerzési eljárás helyi szabályairól szóló 4/2002. (III.28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestület 8/2004. (IV. 14.) KT rendelet az állatmérlegelés díjának megállapításáról és a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló rendeletek hatályon kívül helyezése

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestület 9/2004. (IV. 14.) KT rendelet az önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek hatályon kívül helyezése

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2004.(XII.17.) KT rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2005. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2005.(IX.29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- módosította a Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XI.17.) önkormányzati rendelete - hatályos 2012. január 01. napjától

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2006. ~~~~~

*****

.Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(III.27.) KT rendelete a temetőről és a temetkezésről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006.(VII.10.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról egységes szerkezetben

- a Rendelet mellékletei és függelékei a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában megtekinthetőek

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2007. ~~~~~

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2007. (IX.21.) KT rendelete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 6/1994.(III.24.) Ö. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2007.(IX.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2007.(IX.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról - hatályon kívül helyezte Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011.(IX.21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007.(XI.14.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata Képvi-selő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról - hatályon kívül helyezte a Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010.(X.11.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2007.(XI.30.) rendelete az önkormányzati költségvetési és zárszámadási tárgyú végrehajtott rendeleteinek hatályon kívül helyezésérőla helyi iparűzési adóról 2010. január 1. napjától

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 39/2007.(XII.19.) KT rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáró

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~ 2008. ~~~~~

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2008.(II.13.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008.(II.13.) rendelete Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(IV.16.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, és a keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról

*****

.Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2008.(IV.16.) rendelete a közterületek használatáró

*****

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008.(IX.17.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről

*****

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2008.(X.22.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról

*****

Ásotthalom Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2008.(X.22.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

vissza


Létrehozás dátuma: 2007. november 29.
Utolsó módosítás dátuma: 2011. november 21.