VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. június 24.
Nyomtatható verzió

2009. június 24-én 14,00 órai kezdettel megtartott soros ülésének
* * * * ** * * * *
határozatai125/2009.(VI.24.) KT határozat - 140/2009.(VI.24.) KT határozat
141/2009.(VI.24.) KT határozat - 150/2009.(VI.24.) KT határozat
151/2009.(VI.24.) KT határozat - 160/2009.(VI.24.) KT határozat
* * * * ** * * * *
jegyzőkönyveés mellékletei
1. számú melléklet Meghívó
2. számú mellékletTájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú mellékletJelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú mellékletJegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú mellékletAz Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
7. számú mellékletÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
9. számú mellékletTájékoztató a Családi Napközi működéséről
11. számú mellékletÁsotthalom mezőgazdasági helyzetéről, az idegenforgalmáról és a helyi vállalkozásokról szóló jelentés elfogadás
13. számú mellékletÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. v.a. tájékoztatója az I-V. havi gazdálkodásról
15. számú mellékletBeszámoló a Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról
17. számú mellékletÁsotthalom Község Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
19. számú mellékletA Sportcsarnok bérleti díjának felülvizsgálata
21. számú mellékletTelepülésüzemeltetési és Műszaki Szolgálat működésének felülvizsgálata
23. számú mellékletAz ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft.-nek helyi adótartozás rendezése érdekében nyújtott csekély összegű támogatás megítélése
25. számú mellékletA Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
27. számú mellékletÁsotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
29. számú mellékletDöntés a diákétkeztetés közbeszerzési eljárás eredményéről
32. számú mellékletDöntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Kissoron” közbeszerzési eljárás megindításáról
35. számú mellékletDöntés az „Ásotthalmi Tanyavilág élni akar Gátsoron” közbeszerzési eljárás megindításáról
38. számú mellékletÁsotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működése
39. számú mellékletÁsotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jövőbeli működése
41. számú mellékletDél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása
43. számú mellékletA Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának módosítása
45. számú mellékletKözösségi busz önerő finanszírozása
47. számú mellékletA 2008/10 téli közmunka programmal kapcsolatos beszámoló elfogadása és partnerségi megállapodás jóváhagyása
49. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 17/B. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályá-zat kiírása
51. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormány-zata, Déli utca 58/B. szám alatti – költségalapú – bérlakására pályázat kiírása
53. számú mellékletA közösségi közlekedés fejlesztésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó 53/2008.(III.27.) KT határozat módosítása
55. számú mellékletLakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
57. számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. március 20-i létszám leépítési döntésének megerősítése
59. számú mellékletAz Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan bérbeadására pályázat kiírása
61. számú mellékletTelepülésfejlesztési döntések
63. számú mellékletA Kissori és Gátsori Közösségi Terek megvalósításának ütemezésére vonatkozó 108/2009.(V.13.) KT határozat módosítása
65. számú mellékletA 2009. január havi szociális feladatellátásokra jutó normatíva átadása a Társulás részére
67. számú mellékletKiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének módosítása
69. számú mellékletEgészségház bővítés megvalósításának ütemezése
71. számú mellékletAz Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
72. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009.(VI.24.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendeletének módosítására


Létrehozás dátuma: 2009. július 13.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. július 14.