VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Kiemelt hírek  |  Meghívó Képviselő-testületi ülésre
Nyomtatható verzió

Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétől

M e g h í v ó

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2009. január 21-én ( s z e r d á n) 13,00 órai kezdettel tartja soros nyílt ülését

melyre tisztelettel m e g h í v o m .

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

A nyílt ülés napirendije:

1.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

4.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésre pályázat kiírása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

5.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

6.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke utca 10/A. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

7.) Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről

Előadó: Petró Ferenc polgármester

8.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Petró Ferenc polgármester

9.) Jegyzői tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

10.) Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

Előadó: Petró Ferenc polgármester

11.) ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

Előadó: Németh Attila üvez.

12.) Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása

Előadó: Petró Ferenc polgármester

13.) Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről

Előadó: Petró Ferenc polgármester

14.) A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

15.) Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

16.) A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2009. évi létszámának meghatározása

Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

17.) Magirus tűzoltó gépjármű üzemeltetésre átadása az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

Előadó: Petró Ferenc polgármester

18.) Bejelentések

19.) Interpellációk

Ásotthalom, 2009. január 6.

Petró Ferenc sk. polgármester


Létrehozás dátuma: 2009. január 14.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. január 14.