VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. január 21.
Nyomtatható verzió

2009. január 21-én 13,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének
* * * * * * * * * *
határozatai1/2009.(I.21.) - 5/2009.(I.21.) KT határozat
6/2009.(I.21.) - 10/2009.(I.21.) KT határozat
11/2009.(I.21.) - 17/2009.(I.21.) KT határozat
* * * * * * * * * *
jegyzőkönyveés mellékletei
* * * * * * * * * *
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
4. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Bartók u. 31. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
6. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
8. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Felszabadulás u. 26. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
10. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
12. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére pályázat kiírása
14. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
15. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
16. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
17. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
19. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
21. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. kis- és nagy értékű tárgyi eszközeinek értékesítése
23. számú melléklet:Ásotthalmi lakosok egészségügyi állapotának felméréséről szóló tájékoztató megvitatása
25. számú melléklet:Tájékoztató a gyógyszerellátás helyzetéről
27. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
28. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009.(I.21. ) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítására
30. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet megalkotása
31. számú mellékletÁsotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. ( I. 21.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolába történő tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
33. számú mellékletA Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2009. évi létszámának meghatározása
35. számú melékletMagirus tűzoltó gépjármű üzemeltetésre átadása az Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére

vissza


Létrehozás dátuma: 2009. február 03.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. március 17.