VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. február 13.
Nyomtatható verzió

2009. február 13-án 13,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének
* * * * * * * * * *
határozatai22/2009.(II.13.) - 27/2009.(II.13.) KT határozat
28/2009.(II.13.) - 29/2009.(II.13.) KT határozat
30/2009.(II.13.) - 35/2009.(II.13.) KT határozat
36/2009.(II.13.) - 42/2009.(II.13.) KT határozat
43/2009.(II.13.) - 47/2009.(II.13.) KT határozat
* * * * * * * * * *
jegyzőkönyveés mellékletei
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
4. számú melléklet:ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
6. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. –től újabb kis- és nagy értékű tárgyi eszközök vásárlása
8. számú melléklet:Nyilatkozatokkal ellátott leltárív
9. számú melléklet:Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. végelszámolásának megindítása
11. számú melléklet:Állásfoglalások
12. számú melléklet:Könyvvizsgálói megállapítás 
13. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
15. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2008. évi költségvetésének módosítása
17. számú melléklet:Öttömös Község Képviselő-testületének 12/2009.(II.10.) KT határozata
18. számú melléklet:Az Önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítása
19. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2009.(II.13.) rendelete Ásotthalom Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.13.) rendeletének módosítására
21. számú melléklet:2009. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása
2009. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásának véleményezése
23. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetésének meghatározása
25. számú melléklet:Vélemények
26. számú melléklet:Öttömös Község Képviselő-testületének 13/2009.(II.10.) KT határozata
27. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvodában egy fő pedagógus álláshely megszüntetése
29. számú melléklet:Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ működésével kapcsolatos igények
30. számú melléklet:A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(X.30.) számú rendelet módosítása
31. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008.(II. 23.) rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 20/2001.(X.30.) számú rendelet módosítására
36. számú melléklet:Könyvvizsgálói vélemény
37. számú melléklet:Állásfoglalások
38. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
39. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
40. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
41. számú melléklet:A Képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztató
43. számú melléklet:Ásotthalom külterületére vonatkozó átfogó fejlesztési terv felülvizsgálata
45. számú melléklet:A pénzbeli és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 29/2007.(IX.21.) KT rendelet módosítása
47. számú melléklet:A luxusadóról szóló 8/2006.(III.27.) KT rendelet hatályon kívül helyezése
50. számú melléklet:Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítása
53. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Ásotthalom, Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása
55. számú melléklet:Az Önkormányzat tulajdonában lévő Béke u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítésére újabb pályázat kiírása
57. számú melléklet:A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására kiírt pályázat elbírálása
59. számú melléklet:A „volt Őzike Presszó” épületének bérbeadására újabb pályázat kiírása
61. számú melléklet:A Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi- Otthonos Óvoda Házirendjének módosítása
63. számú melléklet:Kiss Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda esélyegyenlőségi tervének elfogadása
65. számú melléklet:Vélemények
66. számú melléklet:Az Ásotthalom-ért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
68. számú melléklet:Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2009. évi munkatervének kiegészítése
70. számú melléklet:Körjegyzőség kialakításáról szóló nyilatkozat

vissza


Létrehozás dátuma: 2009. március 10.
Utolsó módosítás dátuma: 2009. március 17.