VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


|  Főmenü  |  Önkormányzat  |  Képviselő-testület  |  Nyílt ülések jegyzőkönyvei  |  2009  |  2009. november 26.
Nyomtatható verzió

2009. november 26-án 13,00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülés
határozatai:251/2009.(XI.26.) - 260/2009.(XI.26.)
261/2009.(XI.26.)
262/2009.(XI.26.) - 271/2009.(XI.26.)
**********
jegyzőkönyveés mellékletei:
1. számú melléklet:Meghívó
2. számú melléklet:Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységről
3. számú melléklet:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
4. számú melléklet:Jegyzői tájékoztató az Önkormány-zat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri Hivatal munkájáról
5. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a Homokháti Kistérség Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról
7. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a Homokháti Kistérség Fejlesztési Tanács munkájáról és a képviselt álláspontjáról
9. számú melléklet:Polgármesteri beszámoló a Társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, és a társulási célok megvalósításáról
9. számú melléklet:Együttműködés az Ásotthalom és Öttömös Község Közoktatási Intézményfenntartó Társulás keretein belül
9. számú melléklet:Beszámoló a Homokháti Szociális Központ szakmai munkájáról
11. számú melléklet:Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
13. számú melléklet:Tájékoztató az Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásról
15. számú melléklet:Tájékoztató az Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásról
16. számú melléklet:Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi tájékoztatójához magyarázat
17. számú melléklet:A Településüzemeltetési és Műszaki Szolgálat 2010. évi létszámának meghatározása
19. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
21. számú melléklet:Könyvvizsgálói vélemény
22. számú melléklet:Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
23. számú melléklet:Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évi munkatervének elfogadása
25. számú melléklet:Munkaterv
26. számú melléklet:A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2010. évre vonatkozó szolgáltatási díjainak megállapítása
28. számú melléklet:A Csongrád Megye Kegyeleti Kft tájékoztatója az aktuális temetkezési szolgáltatási díjakról
30. számú melléklet:Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról és az Önkormányzat kintlévőségeiről
32. számú melléklet:A helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008.(IX.17.) rendelet módosítása
34. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009.(XI.26.) rendelete a helyi vásárok és piacok tartásának rendjéről szóló 24/2008. (IX.17.) rendelet módosítására
35. számú melléklet:A közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítása
37. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009.(XI.26.) rendelete a közterületek használatáról szóló 14/2008.(IV.16.) rendelet módosítására
38. számú melléklet:Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
40. számú melléklet:A Családi Napközi működtetőjének személyében bekövetkezett változás
42. számú melléklet:
44. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2009.(XI.26.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelet módosítására
45. számú melléklet:A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. rendelet módosítása
47. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2009.(XI.26.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 15/2005.(IX.29.) KT. számú rendelet módosításáról
48. számú melléklet:A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló új rendelet megalkotása és a közszolgáltató kiválasztása
50. számú melléklet:Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2009.(XI.26.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
51. számú melléklet:
53. számú melléklet:Az Ásotthalmi Tömegsport Egyesület Testépítő Szakosztály támogatás iránti kérelmének elbírálása
55. számú melléklet:A magyar-román-szerb hármashatár térségében létrehozandó EGTC-ben (Banat-Triplex Confinium EGTC) történő részvétel

Létrehozás dátuma: 2009. december 17.
Utolsó módosítás dátuma: 2010. január 11.