Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Titkársági ügyintéző munkakör

Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala 

                       a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala 


titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  titkársági feladatok teljes körű ellátása, bizottsági és testületi anyagok előkészítése, kiküldése, jegyzőkönyvet elkészítése, jogszabály szerinti feldolgozásuk, rendeletek feldolgozása, publikálása, projektekkel kapcsolatos adminisztrációs és koordinációs feladatok ellátása, önkormányzati média platformok kezelése

Jogállás, illetmény és juttatások:  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Középiskola, gimnáziumi érettségi ,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       biztos gépírás, hivatali nyelvezet használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz (87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapján nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (Kttv. 42. § (3) bekezdésére és 207. § (1) bekezdésére figyelemmel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Barna Angéla nyújt, a +36203730376 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Ásotthalom Nagyközség Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1471-2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.
 •       Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
 •       Személyesen: dr. Barna Angéla, Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1. 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.