Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

 

Alulírott

Név: ……………………………………… 

Születési név: ………………………………..

Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           

Anyja neve:………………………………….

 

Lakóhely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

Tartózkodási hely:

irányítószám:□□□□  település:……………………..

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 

irányítószám: 6783  település: ÁSOTTHALOM

közterület neve:……….………..……….

közterület jellege: …..………… házszám: …

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …

 

A juttatás igényelendő formája[2]:

 tűzifa         szén         propán-bután palackos gáz               

propán-bután tartályos gáz          fűtőolaj                      

pellet/brikett

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.

 

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

 

Kelt ………………………., 2018. …………………….    

                                                                                                                                                                                                                                      ………………………………

                                                Igénybejelentő aláírása

 [1] Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

[2] A megfelelő rész aláhúzandó.

 

2013 év végén 74 gyermek járt az ásotthalmi óvodába, most 105 kisgyermek van. Ez is mutatja, hogy nő a település lélekszáma. Az utóbbi időben több család költözött Ásotthalomra, így egyre nagyobb az igény a bölcsődei és óvodai férőhelyekre. – Néhány éve megígértem, családbarát település leszünk, ennek az egyik állomása, hogy ma bölcsődét nyithatunk – mondta köszöntőbeszédében a minibölcsőde átadó ünnepségén Toroczkai László polgármester. – Hosszú évek óta nem volt bölcsőde Ásotthalmon, még petíciót is kaptunk a szülőktől ez ügyben – tette hozzá.

 


 

Egy használaton kívüli önkormányzati ingatlant – amely korábban fogorvosi rendelőként is működött – újítottak fel, a munkálatok még februárban kezdődtek a 100 négyzetméteres épületben. Falbontással egy nagy csoportszobát alakítottak ki, amely válaszfallal különválasztható. A közel 40 éves csatornahálózatot is kicserélték, kívülről burkolták, szigetelték a falakat és az udvart is rendbe hozták. Egy másik pályázati forrásból a bölcsi utcája új aszfaltot kapott a nyár folyamán, ekkor előrelátóan parkolóhelyeket is kialakítottak az épület előtt. A teljes felújítás 18 millió forintba került, játékokkal, berendezéssel együtt, ebből tízmillió forintot kormányzati, míg nyolcat saját forrásból biztosított az önkormányzat.


Mátyás király nevét fogja majd viselni az összevont óvoda és bölcsőde, így a bölcsi falát a népmese motívumai díszítik, ezzel az igazságosságot és az erkölcsi értékeket szeretnék a gyerekek felé közvetíteni. Az ünnepélyes megnyitót követően a picik birtokba vehették az új intézményt, ahova hét gyermek jár, vagyis maximális létszámon működik. Répássy Benett otthonosan érezte magát a vadi új játékok között. A kisfiú novemberben tölti be 2. életévét, édesapja Répássy Ferenc örömmel értesült róla, hogy lesz bölcsőde a településen, hiszen felesége szeretne visszamenni dolgozni. – Próbálkoztunk Mórahalmon, de oda nem fértünk be, a legjobbkor jött számunkra, hogy lakóhelyünkön is nyílt bölcsi – magyarázta az apuka. Toroczkai László azt is elmondta, az épület alkalmas a bővítésre, így azt tervezik, tavasszal már 12 gyermek járhat ide. A helyi közösség számára is fontos, hogy újabb családbarát szolgáltatással bővült a község, az Ásotthalmi Ifjúsági Egyesület százezer forint értékben ajándékozott játékokat a kicsiknek.


2019 tavaszától fog a bölcsőde és az óvoda többcélú intézményként együttműködni, ennek új vezetője lett. Csontosné Kruzslicz Ildikótól megtudtuk, az összevonás segíti majd a gyerekek könnyebb beilleszkedését. Azt is hozzátette: a héten elkezdődik az óvoda új konyhájának, tornaszobájának és közösségi tereinek megújítása mintegy 120 millió forintból.

          Toroczkai László polgármester

(Forrás: Délmagyar.hu) 

Facebook

Látnivalók