Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Testvértelepülések

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete a testvér-települési együttműködés eredményesebbé tétele érdekében alapcélnak tekinti, hogy egymást erősítve minél hatékonyabban tudjon munkálkodni. A kitartó, közös munka eredményeként egyre több cél valósulhat meg, azonban ehhez meg kell határozni az együttműködés közös pontjait és irányvonalait.

A fentiek megvalósulása érdekében Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 110/1999. sz. határozatában döntött arról, hogy együttműködési szerződést köt - 1999. december 30.- a Romániai Kászon Község (testvértelepülés) Helyi Tanácsával.

Az együttműködés keretében a két település lakói és szervezetei felvették a kapcsolatot egymással. A tervezett célok, elképzelések, fejlesztések megvalósítása érdekében kinyilvánítottuk, hogy következő területeken együttműködünk:

 • intézmények közötti kapcsolatok kialakítása és működése érdekében, különösen az oktatás közművelődés, szociális és egészségügy területén,
 • gazdasági – kereskedelmi szervezetek közötti kapcsolatfelvétel,
 • településeink lakóinak megismerése,- közös látogatások,
 • gyermekek csereüdültetése,
 • kulturális, művészeti és sportprogramok szervezése,
 • egymás településein hivatalos látogatások állami és egyházi ünnepek alkalmával, ennek keretében egymás rendezvényein történő bemutató előadások tartása,
 • együttműködés tapasztalatainak értékelése, valamint a kapcsolat további fejlesztését szolgáló elképzelések egyeztetése, melyek segítik a közös munkálkodást és ápolják kapcsolatunkat.

A Romániai testvérkapcsolatunk a 2000 km-es távolság ellenére eredményes. Az utazási költségek azonban gátat szabnak közös rendezvényeink, illetve egyéb kulturális törekvéseink gyakoriságának. A korábbi években 60 fős, illetve ez évben is több fős delegációval képviseljük községünket. Előző évben az Általános Iskolás növendékeink bemutatták az alföldi tájat, illetve hagyományőrző, zenés-táncos műsorral készültek rendezvényükre. A Nemzetközi Falujáró Fesztivál alkalmával, a Falunap és Kenyéráldás ünnepével egybekötött ideiglenes -jugoszláv-magyar- határátkelőhely megnyitásának ünnepén viszonozták meghívásunkat és színesítették programjainkat.

Együttműködésünkben a kulturális kapcsolat dominál, gazdasági együttműködés nem jellemző, de törekvések vannak a kiaknázatlan lehetőségek felkutatására. A sikertelenség okai elsősorban az infrastruktúra elmaradottságában, az áru- és információ forgalom, egyes szolgáltatások nem megfelelő színvonalon történő ellátásában keresendők, de a gazdaság fellendülése, illetve „felzárkóztatása”, az elmaradottság mérséklése nélkül nem alakulhat ki magas színvonalú üzleti kapcsolatrendszer. (Kiemelt feladat: úthálózat, kommunikációs rendszer modernizálása, humán erőforrás fejlesztése stb.)

Önkormányzatunk nem képes – forráshiány miatt – nagyobb összeget áldozni a testvértelepüléseik fejlődése érdekében (Közös fejlesztési koncepciók kidolgozása.)

Testvértelepülési kapcsolatunk van (1995. évtől kezdődően) a Jugoszláviai Királyhalom (Backi-Vinogradi) település Helyi Közösségével. Az együttműködésünket évekig nem tudtuk hivatalos keretek közé terelni, mivel a tárgyalások, a jugoszláviai háborús helyzet miatt szüneteltek. Ennek ellenére együttműködésünk erőteljes volt mindvégig.

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2002. június 27-én (67/2002. sz. határozat) úgy döntött, hogy kölcsönös együttműködésen alapuló testvértelepülési kapcsolataink fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást köt a Jugoszláviai Királyhalom Helyi Közösségével, az alábbi célkitűzések megvalósulása érdekében:

 • a két település intézményei közötti közvetlen kapcsolatok felvételének szorgalmazása, kulturális turisztikai és gazdasági kapcsolatok terén, illetve egyéb területen is, figyelemmel országaink hatályos jogszabályaira,
 • a kulturális kapcsolatok kiépítésének elősegítése, a művelődés, a közművelődés terén, ezen belül az iskolás gyermekek csereüdültetése, tanár- diák találkozók szervezése,
 • a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében diák- és felnőtt sportprogramok rendezésének támogatása,
 • a gazdasági kapcsolatok kiépítése terén közreműködés, ezen belül a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai célkitűzések összehangolása,
 • a civil szerveződések bevonása programjainkba.

Közös kezdeményezésben – Szabadka Önkormányzata és Ásotthalom Község Önkormányzata – 2001. augusztus 19. – megvalósítottuk az ideiglenes határátkelő megnyitását Királyhalom és Ásotthalom között, melyet egyeztető tárgyalások alapoztak meg. 2002. augusztus 18-án az Ásotthalmi Falunap, illetve ezt követően a Királyhalmi Falunap (augusztus 25.) alkalmából egy-egy napra ismét megnyílnak az ideiglenes határátkelő kapui..

(Kiemelt feladat: úthálózat, határátkelőhely létesítése – kapcsolódó létesítmények kiépítése, kommunkációs rendszer modernizálása, humán erőforrás fejlesztése stb.)

Az utóbbi néhány évben részt vettünk egymás rendezvényein, egyházi ünnepein. A Millenniumi év alkalmából tartandó rendezvénysorozatunk keretein belül (Népzenei találkozó, Húsvéti Ünnepi Szentmise, Majális, Falunap, Borünnep) szinte minden rendezvényünkön felléptek (népzenei és latin betétdalok) a Királyhalmi Asszonykórus- Gyermekkórus tagjai.

Ez évben is közös szervezés és együttműködés útján jön létre az ideiglenes határnyitás augusztus 18-án és augusztus 25-én.

Közös kiállítások, csereüdültetések, gasztronómiai kezdeményezéssel megrendezett programokkal tovább erősödne településeink népességmegtartó ereje.

Határmentiségünk, a gazdasági- munkaprogramunkban, turisztikai koncepciónkban megfogalmazott fejlesztési elképzelések (infrastruktúra, határaink átjárhatósága, turisztikai fejlesztések stb.) meghatározó szereppel bírnak a prioritásként kezelendő feladatokra, a fejlesztés irányvonalát meghatározva előremutatnak, figyelemmel a mai kor követelményeire.