Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Kiemelkedő erdőértékeink

Kiemelkedő erdőérték

Kiss Ferenc Emlékerdő

Csongrád megye egyik legrégebben – 1944 óta – védett területe. A hatalmas, egészséges nyárfák között gyökerestől kidőlt vagy derékba tört fák sajátos hangulata jellemzi. A területen több mint egy évszázada nincs erdészeti beavatkozás.

Az erdő elnevezése Kiss Ferencnek, a „szegedi erdők atyjának” állít emléket, akinek tiszteletére az 55-ös út mentén 1976-ban emlékoszlopot avattak. Az emlékerdő növény – és állatvilága is kiemelkedő természeti érték.

A Bedő ligetet helyi emlékezet szerint Kiss Ferenc ültette 1909-ben, Bedő Albert (1839-1918) országos főerdőmester születésének 70. évfordulója tiszteletére. Az erdőt hatalmas, közel 40 méter magas, 1 méter mellmagassági átmérőjű platánok, méretes kocsányos tölgyek, fekete diók és vénic-szilek jellemzik. Az elmúlt néhány évtizedben erdészeti beavatkozás itt sem történt. Az erdő kezelője a DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészete.

A Ruzsa-fa az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola által kezelt Tanulmányi erdő legidősebb, legméretesebb fája, de Csongrád megyében is az egyik legismertebb, legméretesebb famatuzsálem. A kora becslések szerint mintegy 180 év. Mellmagassági átmérője 154 cm, kerülete 484 cm, magassága 21 méter. Becsült fatömege 20,4 m3. Ásotthalom település emblematikus fája, amely Rózsa Sándor betyárról kapta a nevét.

A fához több monda is fűződik. Az egyiket Kaán Károly révén ismerjük, e szerint Rózsa Sándor és az emberei az ágára aggatott jelekkel adták egymás tudtára, hogy merre mentek vagy, hogy honnan várhatóak a zsandárok. A másikat, a menedéket adó fa legendáját Balogh András írta le: Rózsa Sándor menekülés közben elvágtatott a fa alatt, annak út fölé nyúló ágára kapaszkodva elbújt, és üldözői a lovas nélküli lovat üldözték tovább.