Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Tanya-suli oktatási program

Tanya-suli oktatási program

Az ember alapvető tevékenységei közül ősidők óta a földművelés és az állattartás biztosítja az élelem megteremtését. Hazánk megújuló természeti erőforrásai között termőföldünk kiemelkedő adottságokkal rendelkezik. Az önellátás legmagasabb szintjét a múltban a tanyai gazdálkodás adta, és ez a lehetőség a mai napig fennáll. Élelemigényünk 60-80%-át képes a tanyai gazdaság előállítani. A tanyán élő, mintegy 300.000-es létszámú lakosság még rendelkezik azzal a több évszázadon át gyarapodó, tapasztalatok útján megszerzett gazdálkodási tudással, amely generációk létfeltételét és megélhetését biztosította.

Az idősödő tanyai gazdák ma már nehezen tudják átadni ismereteiket, gyakorlati fogásaikat, gazdálkodó ösztöneiket, mert a fiatalok nagy része a városokba költözik. Ugyanakkor az utóbbi években mintegy 35.000-rel nőtt a vissza – és kiköltözés miatt a tanyai lakosok száma. Egyre többen költöznek ki a falvakba és a tanyára a könnyebb megélhetés reményében, alapvető gazdálkodási ismereteik azonban hiányosak, amely a klasszikus, több generáció együttélésével jellemezhető modell hiányából származik.

Mindezek hívták életre a Tanya-suli programot, amelynek célja a tanyai és háztáji gazdálkodás hagyományainak megőrzése és átadása, az önellátás és önfoglalkoztatás megteremtése, a létbiztonság növelése.

Az oktatást elméleti és gyakorlati, továbbá kezdő és újrakezdő gazdálkodók részére szervezik. A képzés kétfunkciós: egyfelől a tanyán élő és az oda kiköltöző kezdő gazdákat felkészíti az új kihívásokra, a hagyományőrzés és a korszerű tanyai gazdálkodás működésének ötvözeteként egy új típusú, háztáji gazdálkodás alapjaira épülő, fenntartható gazdaság kialakítására. Másfelől a városi lakosokat megismerteti a tanyai élet szépségeivel, a tanyai gazdálkodás módszereivel, a megtermelt termékek értékeivel, feldolgozásával, és módot nyújt az alternatív foglalkoztatási lehetőségek tanyai helyszínen való megtekintésére.

A Tanya-suli oktatási program háztáji gazdálkodás alprogramja – a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – 2013 szeptemberétől Ásotthalmon és Ruzsán két csoporttal indult, 10-10 hallgató részvételével. Az elméleti és gyakorlati oktatás során a résztvevők felfrissítik gazdálkodási tapasztalataikat, s kiegészítik azokat új ismeretekkel: a tanyai és háztáji gazdálkodás múltjával és az agro-turisztikai lehetőségekkel.

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.