Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Hivatalos név (teljes név) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
2. Székhely 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 62/591-560
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nincs
6. Központi elektronikus levélcím
7. A honlap URL-je www.asotthalom.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Tel: 62/591-560

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Hajnal Péter jegyző

Postacím: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

10. Az ügyfélfogadás rendje Az ügyfélfogadás rendje
 1. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

Polgármester: Papp Renáta

Alpolgármester: Fackelmann István

Jegyző: dr. Hajnal Péter

Gazdálkodási osztályvezető: Rutainé Földes Diána

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Hivatal szervezete
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Papp Renáta polgármester

62/591-562

e-mail:

 

Fackelmann István alpolgármester

62/591-560

e-mail:

 

dr. Hajnal Péter jegyző

62/591-570

e-mail:

 

Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető

62/591-577

e-mail:

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Székhely: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.

Tel: 62/291-404

E-mail:

Postacím: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Web: www.matyaskiralyovodaasotthalom.hu
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Székhely: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.

Tel: 62/291-404

Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig: 7:00-17:00-ig

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Gazdasági Társaságok elérhetőségei
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Gazdasági Társaságok leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve 1. ALFÖLDVÍZ Zrt.

képviselője: Szeverényi György – vezérigazgató

 

2. PANAGRO 2000 Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

képviselője: Ábrahám Zoltán

 

3. Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Kft.

képviselője: Tiegelmann Sándor Zoltánné

 

4. Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

képviselője: Varga György Ottó

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke 1. ALFÖLDVÍZ Zrt.

önkormányzati részesedés mértéke: 0,0037%

 

2. PANAGRO 2000 Feldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

önkormányzati részesedés mértéke:13,08%

 

3. Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Kft.

önkormányzati részesedés mértéke: 100%

 

4. Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.

önkormányzati részesedés mértéke:1,81%

 

1.4. Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns

 

1.5. Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Ásotthalmi Hírmondó
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadó: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

Kiadásért felelős személy: Papp Renáta polgármester

Szerkesztőség: Ásotthalmi Művelődési Ház

Szerkesztésért felelős személy: Pipiczné Király Helga Hajnalka

Tel: 62/291-002

Nyomda: S-Paw Bt.

6794 Üllés, Dózsa Gy. u. 13.

Ügyvezető: Szabó Erik

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Szerkesztésért felelős személy: Pipiczné Király Helga Hajnalka

 

1.6. *  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Székhely: Szeged, Rákóczi tér 1.

dr. Salgó László

Tel: (62) 562-663

Fax: (62) 562-601

E-mail:

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Web: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

E-mail:

Telefon: (62) 680-663

Fax: (62) 562-601

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

Ügyfélfogadás: http://www.csmkh.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Székhely: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa u. 1.

Alapító jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító határozat: 45/2003 (IV.25.) Kt. határozat

Létrehozásának éve: 2003

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde alapító okirata elérhető a https://www.allamkincstar.gov.hu/Koltsegvetes/Torzskonyvi _nyilvantartas/ktorzs  link legyen (a Törzskönyvi alany megnevezése rovatba az intézmény nevének beírásával).

Működési engedély: a működő köznevelési intézmények listája letölthető az alábbi hivatkozásról: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku

 

 

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

vezető: Csontosné Kruzslicz Ildikó

Web: https://www.matyaskiralyovodaasotthalom.hu

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi XCV. törvény.

 

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Ásotthalom kiválasztása, majd a fenti rendelet beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető a Keresés gomb megnyomásával.

 

Adatvédelmi Szabályzat

2. *  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. *  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II.1.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, amely elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Ásotthalom kiválasztása, majd a fenti rendelet beírásával az önkormányzat szmsz-e elérhető a Keresés gomb megnyomásával.

 

 1. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Adóhatósági ügyekben: a hatáskör címzettje Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat jegyzője, eljár: Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal Adó csoport

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási ügyintéző

 

Általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője, eljár Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal általános igazgatási ügyintéző

 

Építéshatósági ügyekben a hatáskör címzettje: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Ásotthalom Nagyközség jegyzője, eljár Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal Adó csoport

Illetékességi terület: Ásotthalom Nagyközség

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyekben eljár: Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal szociális igazgatási ügyintéző

Illetékességi terület: Ásotthalom Nagyközség

 

Általános igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal jegyzője, eljár Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal általános igazgatási ügyintéző

Illetékességi terület: Ásotthalom Nagyközség

 

Építéshatósági ügyekben illetékességi terület: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Zsombó, Üllés

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Kérelem az év folyamán bármikor előterjeszthető.

jogszabály: Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

Ügyintézési határidő: Ákr. 50. § (2) bekezdés b)-c) alapján

Fellebbezés: Ákr. 118-119. § alapján

Ügytípusonként eltérő, az adott ügytípusnak megfelelő jogszabály szabályai alapján

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával az e-önkormányzati portálról.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás 62/591-560 telefonszámon, vagy a elektronikus levelezési címen lehetséges.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (III.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A rendelet elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Ásotthalom kiválasztása, majd a fenti rendelet beírásával elérhető a Keresés gomb megnyomásával.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A rendelet elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Ásotthalom kiválasztása, majd a fenti rendelet beírásával elérhető a Keresés gomb megnyomásával.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A rendelet elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról (a megye rovatban Csongrád-Csanád megye kiválasztása, a hely esetében Ásotthalom kiválasztása, majd a fenti rendelet beírásával elérhető a Keresés gomb megnyomásával.

 

 1. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (dokumentum felcsatolása)
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (dokumentum felcsatolása)
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (dokumentum felcsatolása)
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (dokumentum felcsatolása)

 

 1. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Ásotthalmi Hírmondó
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Ásotthalom Nagyközség lakosságát érintő információk. közérdekű közlemények
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja papír alapon, illetve online formában az Ásotthalmi Hírmondó Online facebook oldalon
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes

 

 1. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai és az éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

e-mail:

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata elérhető a https://or.njt.hu/

weboldalról

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Ez alól kivétel a közmeghallgatás és az alakuló ülés, annak helyszíne az Ásotthalmi Művelődési Ház.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Munkaterv
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nyilvános, kivéve a zárt ülések
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Munkaterv
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.

https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)
4. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
5. *  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/jegyzokonyvek (link legyen)

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://www.asotthalom.hu/dokumentumok-kategoria/hirdetmenyek (link legyen)

 

 1. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat adatvédelmi szabályzata

Informatikai Biztonsági Szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

e-mail:

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei:

Maxentrop Kft.

7174 Kéty, Petőfi u. 2/A.

e-mail:

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Központi Statisztikai Hivatal
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista nem releváns

 

 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

 1. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai https://www.asz.hu

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai https://www.alllamkincstar.gov.hu

 

 1. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk nem releváns

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

 

 1. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete (zárszámadási rendelet) elérhető a https://or.njt.hu/ weboldalról

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete, annak módosításai, illetve az éves költségvetési beszámolójáról szóló rendelete elérhető a http://or.njt.hu/ weboldalról

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

 1. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetési rendelete

 

 1. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve támogatások listája
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
5 millió forintot elérő szerződések listája

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

 

 1. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns

 

 1. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése B) Adat
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Éves közbeszerzési terv

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023 módosítás

2024