Az Alföldi Kéktúra hazánk második leghosszabb túraútvonala. Az 1990-es években vetődött fel az ötlet, hogy a Dunántúlt átszelő kéktúrák folytatásaként létre kellene hozni az Alföldet bemutató turistautat is.

1996-ban adták át a Szekszárdtól Sátoraljaújhelyig tartó 848 km-es útvonalat. Ebből a dél-alföldi régióban 475 km-es szakasz mutatja be a sokszínű alföldi tájat. A Dél-Dunántúli Kéktúra szekszárdi végpontjától, Gemencnél indul az Alföldi Kéktúra. Elvezet Bajáig, ahol a bajai hídon kelhetünk át a Dunán. Innen a kijelölt útvonal észak felé, Ósükösd irányába fordul. Sükösd község érintésével az Illancs nevű kistájra juthatunk el, a Dunavölgyi főcsatorna vonalát követő út a Homokhátság legmagasabb részén vezet. Továbbhaladva Hajósra érünk, ahol a híres löszbe vájt Pincesoron jófajta alföldi borokat kóstolhatunk.

Császártöltésnél a kék négyzet túraútvonal ágazik el az Országos Kéktúrából. Ezen végighaladva a Vörös-mocsár Természetvédelmi Terület értékeivel ismerkedhetünk meg. A védett területen található Vörös-mocsár tanösvény a császártöltési Csala Csárdától indul és az egykori téglagyárnál ér véget. Továbbhaladva Kun-Fehér-tó üdülőterület érintésével a Petróczi iskolánál lép át a kéktúra Csongrád megyébe. Ásotthalomnál a kék négyzet túraútvonal kapcsolódik a kéktúrához. Ez a rövid (200 m-es) túra a közelében található Back-kápolnáig halad.

Szintén kapcsolódó túraútvonal a kék kereszt, mely Ruzsa Sándor fájától indul, érinti az Alsó-Ásotthalmi erdőt, az Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézetet, Kiss Ferenc emlékfáját és az ásotthalmi elágazásnál ér véget. A kéktúra a Homokháti kistérségben Ruzsa, Bordány és Zsombó érintésével vezet Szatymazra.

Innen a kék háromszög jelű útvonalon juthatunk el a Fehér-tavi madárvártához. A Fehér-tó - hazánk egyik legnagyobb szikes területe – után Sándorfalván haladunk át, és észak felé továbbhaladva Ópusztaszerre érünk. Mindszentnél kompon kelhetünk át a Tiszán. Itt keresztezi az Országos kéktúrát az E7-es Európai hosszútávú vándorút. Orosházánál közelíti meg Békés megyét a kéktúra út, de nem megy be a városba, csak érinti Gádoros határát, és Eperjes után folytatódik utunk Békés megyében. Orosháza-Gyopárosfürdőre az Árpádhalomnál kiágazó kék+ túraútvonalon juthatunk el, melyet bejárva Gádorosnál térhetünk vissza ismét az Alföldi Kéktúrára.

Szarvason a Körös holtága mentén található a Körös-Maros Nemzeti Park Látogatóközpontja és az Anna-ligeti tanösvény, ahol ízelítőt kaphatunk a Körös-Maros-vidéki táj jellegzetes növény- és állatvilágából. Utunk a holtág Szarvas felőli oldalán, a Történelmi Emlékúton vezet, mely a Szarvasi Ótemplomtól indul és a történelmi Országközepe emlékmű mellett halad a Hármas-Körösig. A mezőtúri komp felé vezető út mentén található a Szarvasi Arborétum. A komptól Mezőtúr és Túrkeve érintésével Ecsegfalváig az Észak-alföldi régióban, a Hortobágy-Berettyó gátján, az Ecsegpusztai természetvédelmi területen halad a kéktúra. Ecsegfalva központjából a Réhelyi-erdőn át vezet az út a Dévaványai Túzokrezervátumba (Réhelyi major). A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényt is kialakított itt. Réhelyről Dévaványán át, Simaszigeten át vezet a kék jelzés Körösladány, Tüköri István települése felé. A Sebes-Körös hídját elérve a Túzokos erdő felé kerülve, tovább a töltésen vezet a jel Fok-közig. Fok-közben a Vidratanyától a Sebes Körös holtágán a Cifra-hídon átkelve Vésztő felé indulunk. Útközben érdemes megtekinteni a Vésztő-Mágori Történelmi Emlékhelyet. A mágori kettős domb területén őskori települések, Árpád-kori monostor és későbbi templomok maradványai kerültek feltárásra. Tanösvény is segíti a tájékozódást.

Továbbhaladva Vésztő, Okány és Zsadány települések érintésével juthatunk el Vátyonpusztára, ahol a Körös-Maros Nemzeti Park tanösvényén a jellegzetes sárréti, vizes-erdős-pusztai élőhelyekkel ismerkedhetünk meg. Innen a kéktúra Geszt és Biharugra településekre vezet. Geszten ne felejtsük el megtekinteni a Tisza-kastélyt és az Arany Emlékházat, Biharugrán pedig a Szabó Pál Emlékházat és a Zsellérházat. A közeli Ugrai-rét a Körös-Maros Nemzeti Park Kis-Sárrét tájegységének szigorúan védett területe. A Biharugrai és Begécsi halastavak az ország második legnagyobb mesterséges halastórendszerét alkotják. Felbecsülhetetlen értékét gazdag madárvilága adja. A terület a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik.

Körösnagyharsányt elhagyva lép át az Alföldi Kéktúra Hajdú-Bihar megyébe, Körösszakál érintésével, továbbhaladva a túrát teljesítők az észak-alföldi régió természeti értékeivel, látnivalóival ismerkedhetnek meg.

 

Facebook

Látnivalók