A ma Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium néven ismert ásotthalmi iskola 1883. október 10-én nyitotta meg a kapuit. Az oktatás két tanárral és tizenegy diákkal indult, napjainkban azonban már közel 300-an tanulnak a patinás intézményben. A szakiskola a kezdetektől napjainkig erdészeti szakmai képzést folytat, és a 130 esztendő során mintegy 3500 erdészeti szakembert adott az országnak. Vas megyétől a Nyírségig, Gemenctől a Mátráig sok tízezer hektár olyan erdő található hazánkban, amely az itt végzettek munkája nyomán jött létre. Az iskolában 1969-től 2000-ig erdőművelő-fakitermelő szakmunkások képzése folyt, azóta erdészeti szakmunkásokat képeznek. 
Az erdészeti szakmunkások Szakma Kiváló Tanulója Versenyét az iskola csapata már az első alkalommal, 1971-ben megnyerte. Ezt az elmúlt több mint négy évtizedben több mint húsz alkalommal megismételték, amely ugyancsak igazolja az erdészeti oktatás napjainkban is kiemelkedő színvonalát az ásotthalmi szakiskolában. 
Az 1961 óta alapítójának, a székely származású Bedő Albert országos főerdőmesternek a nevét viselő iskola épületegyüttesének az 1905-ben átadott főépületében egykor jól felszerelt erdészeti és vadászati szertár is volt. Anyagának jelentős részét sikerült megmenteni, ezek képezték az iskola 100 éves évfordulóján, 1983-ban megnyitott múzeum alapját. Külön említést érdemelnek az évszázados vadnyom – és vadhulladék gyűjtemények, vadászati makettek, a régi preparátumok. A makettek egy részét az iskola tanárai és tanulói készítettél, s azokkal az 1900-as Párizsi Világkiállításon aranyérmet érdemeltek ki. 
A dr. Graskó Béla szegedi muzeológus által – Lesznyák László erdőmérnök, szakiskolai tanár és munkatársai közreműködésével – tervezett és létrehozott múzeumban korszakonként látható az iskola és az erdész szakma története. Számtalan állatpreparátumot őriznek, köztük látható a hazánkban vadászható valamennyi nagyvad-faj is.

Az iskola épületegyüttese 

A Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium épületegyüttese az elmúlt 130 év során nyerte el a mai képét. Kiemelkedő agrár-kultúrtörténeti értéket képvisel az időrendi sorrendben elsőként elkészült két épület, valamint az 1905-ben átadott főépület. 
Az iskola Magyarország egyetlen olyan erdészképző középfokú tanintézménye, amely ma is első, eredeti épületegyüttesében működik. Az épületeken két emléktábla emlékeztet az iskola alapítására. 

Az iskola fontosságát, elismertségét jelezte, hogy az 1883-as megnyitását követő egy héten belül azt Ferenc József király is meglátogatta. A látogatásának emlékét szintén emléktábla őrzi. Az iskola alapítóját, Bedő Albertet 1880-ban a Magyar Tudományos Akadémia a levelező tagjai sorába iktatta, 1881-től pedig ő töltötte be az országos főerdőmesteri címet. Az ásotthalmi iskola 1961 óta viseli alapítója nevét. 

Bedő Albert kőből készült mellszobra az iskola főépülete előtt áll, 1962-ben avatták fel, Madarassy Walter szobrászművész alkotása.

Bedő Albert bronzból készült mellszobrát 2002-ben avatták fel, az iskola főépületében található. A szobor Stróbl Alajos szobrászművész eredeti, Sopronban található szobrának míves másolata.

Kiss Ferenc Emlékerdő
Csongrád megye egyik legrégebben – 1944 óta – védett területe. A hatalmas, egészséges nyárfák között gyökerestől kidőlt vagy derékba tört fák sajátos hangulata jellemzi. A területen több mint egy évszázada nincs erdészeti beavatkozás. Az erdő elnevezése Kiss Ferencnek, a „szegedi erdők atyjának” állít emléket, akinek tiszteletére az 55-ös út mentén 1976-ban emlékoszlopot avattak. Az emlékerdő növény – és állatvilága is kiemelkedő természeti érték. 

Bedő ligetet helyi emlékezet szerint Kiss Ferenc ültette 1909-ben, Bedő Albert (1839-1918) országos főerdőmester születésének 70. évfordulója tiszteletére. Az erdőt hatalmas, közel 40 méter magas, 1 méter mellmagassági átmérőjű platánok, méretes kocsányos tölgyek, fekete diók és vénic-szilek jellemzik. Az elmúlt néhány évtizedben erdészeti beavatkozás itt sem történt. Az erdő kezelője a DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészete. 

Ruzsa-fa az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola által kezelt Tanulmányi erdő legidősebb, legméretesebb fája, de Csongrád megyében is az egyik legismertebb, legméretesebb famatuzsálem. A kora becslések szerint mintegy 180 év. Mellmagassági átmérője 154 cm, kerülete 484 cm, magassága 21 méter. Becsült fatömege 20,4 m3. Ásotthalom település emblematikus fája, amely Rózsa Sándor betyárról kapta a nevét. 
A fához több monda is fűződik. Az egyiket Kaán Károly révén ismerjük, e szerint Rózsa Sándor és az emberei az ágára aggatott jelekkel adták egymás tudtára, hogy merre mentek vagy, hogy honnan várhatóak a zsandárok. A másikat, a menedéket adó fa legendáját Balogh András írta le: Rózsa Sándor menekülés közben elvágtatott a fa alatt, annak út fölé nyúló ágára kapaszkodva elbújt, és üldözői a lovas nélküli lovat üldözték tovább.

Facebook