Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Tájékoztató a 2022. október 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésről

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete október 28-i rendkívüli nyílt ülésén elfogadta válságmenedzsment-tervét.

 

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzatát is érinti a kialakult válsághelyzet, így a felelős vezetői magatartás szükségessé teszi a válságmenedzsment-terv kidolgozását.

Az elmúlt időszak drasztikus áremelkedéseket hozott: a Covid-okozta világjárványt követő építőipari áremelkedések, rendkívüli kiadások a veszélyhelyzet kezelésére, elmaradó önkormányzati bevételek, majd az elhúzódó orosz-ukrán háború és a hazánkat érintő brüsszeli szankciók energiaválságot idéztek elő, további általános áremelkedést és világpiaci bizonytalanságot okoztak.

A következő időszak intézkedései:

 • bevételek képezése: ingatlanértékesítés kerül kiírásra a volt mozi épületére, a szolgáltatási díjak és intézményi térítési díjak felülvizsgálatra kerültek (figyelembe véve az ellátottak jövedelemviszonyait).
 • gépszolgáltatás bevezetése: az önkormányzat műszaki csoportjában bevezetésre került a gépmunka vállalása térítési díj ellenében (szántás, tárcsázás, favágás, egyéb)
 • gépjármű tartós bérbeadása: az önkormányzat IVECO 21 fős busza bérbeadásra került
 • irodabérlet: a polgármesteri hivatal 2 db irodája bérbeadásra került országgyűlési képviselői irodaként

 

Az önkormányzati tevékenységek tekintetében a féléves és háromnegyed éves teljesítési mutatók alapján racionalizálásra és csökkentésre kerülnek a kiadások több területen:

 • szolgáltatások, bérlések megszüntetése: önkormányzati hivatali autó bérlésének megszüntetése, karácsonyi fényinstalláció bérlésének megszüntetése, telefon és internethasználati díjak összehangolása, postaköltség csökkentése saját kézbesítéssel (levelek, szórólapok, újság), traktor bérlet megszüntetése
 • anyag és árubeszerzés: üzemeltetési és szakmai anyagok szigorú mérséklése
 • üzemanyaghasználat csökkentése: útvonalátfedések megszüntetése, futott kilométerek limitálása (tanyagondnoki szolgálat, mezőőrség, egyéb önkormányzati járművek)
 • tartós bérleti szerződések felülvizsgálata az energiaár-változások miatt: kiemelten a sportcsarnok használata érintett a jelentős fűtési kiadások miatt.
 • támogatások: civil és egyéb feladatokra adott támogatások átmeneti megszüntetése, rezsi kiadásaik támogatásának mérséklése, racionalizálása

 

Energiamegtakarítási intézkedések

 

Általános energia-takarékossági intézkedések:

 • téli fűtött hőmérséklet korlátozás a gázzal fűtött épületekben: 18 ºC vagy egyéb előírás szerinti (óvoda 21 ºC) minimum hőmérséklet tartása,
 • fafűtéses épületek esetében a fával történő fűtés bevezetése vagy megtartása: művelődési házban fafűtés bevezetése, további fafűtéses épületek: 2 db külterületi közösségi ház, étterem, mini bölcsőde, műszaki telephely
 • intézmények nyitva tartásának racionalizálása: I-ház funkció a művelődési házba került átirányításra 2022 szeptembertől, könyvtár szolgáltatás 2022. november 2-től a művelődési házban működik a fűtési szezon végéig, étterem esti nyitva tartása novembertől szűkítésre kerül, nyitvatartási idők téli időszakban szűkítésre kerülnek.
 • Az óvoda téli szünete igazodik az oktatási intézmények által bevezetett téli szüneti időszakhoz december 21. és január 8. között
 • A szociális központban a mosodaépület téli megszüntetése és áthelyezése, nappali ellátás átköltöztetése az irodai részlegre.
 • Tanyagondnoki szolgálat irodájának áthelyezése a polgármesteri hivatal épületébe.
 • villamos energia fogyasztás mérséklése: díszvilágítások lekapcsolása megtörtént (épületek, szobrok, templom), épületekben a fényforrások száma a minimumra történő csökkentése megtörtént
 • polgármesteri hivatalban: fűtőtestek szabályozása, iroda összevonások megtörténtek
 • sportpálya világítás korlátozása november 7-től a jelentős kiadáscsökkenés elérése érdekében

 

Közvilágítás

A közvilágítás tekintetében a teljes térségünk együtt gondolkodik, mivel a mórahalmi alállomásról egységesen vezéreltek a települések áramellátási körzetei. A kistérségi települések döntöttek az éjszakai időszakos – tervezetten éjfél és hajnal 4 óra közötti időszakban történő – kikapcsolásról.

A lámpatestek ritkítását felmértük a belterületen, külterületen nem kerülne sor a lámpatestek ritkítására.