Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Önkormányzati járdaépítés, felújítás – 2020 – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-BJA/2020 kódszámú felhívásra a 3096835219 azonosító számú, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  4.999.990  Ft 4.999.990 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen 4.999.990 Ft 4.999.990 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2020.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2020. június 1.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A főutca járdafelújítása a biztonságos gyalogos közlekedésért
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:Az elnyert támogatási összegből az Ásotthalom nagyközség fő utcájának járdaburkolat felújítása folytatódott. A megépült szakasszal a településközpont és lakóövezet közötti szakasz kiépítése történt meg részben. A kiépített szakaszt későbbi folytatása révén lehetőség nyílik majd a településközpontból a falu határáig, a temetőig történő gyalogjárda teljes kialakítására.A járdaburkolat felújítását a kedvezményezett látta el saját teljesítésben, Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat  műszaki és település üzemeltetési csoportja végezte  az új járdaburkolat megépítését.

   

  Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat jelenleg TOP forrásból újította fel a település fő utcáját, a  Királyhalmi utcát.  

  Az utat a páros oldalról szegélyező járda állapota igen rossz, felújításra szorult. Korábbi Magyar Falu Programos kiírásnak köszönhetően a járda egy szakaszát már sikerült felújítani. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében szükséges a régi töredezett járdalapok eltávolítása, a növényzeti benövések megszüntetése és új egységes, a településkép szempontjából is megfelelő járdaszakasz kialakítása. Az érintett, igen magas számú lakosság érdekeit és igényeit figyelembe véve, kiemelten fontos a járda felújításának folytatása.

  A felújítás 468 m2 járdaszakaszt érinett.

 

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.