Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Pályázatok

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat pályázati anyagai

INTERREG - IPA

OPTI-BIKE – HUSRB/1602/21/0102

A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése
Optimising traffic in the border zone, planning and construction of bicycle paths

 

A HATÁRSZAKASZ FORGALMÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA – KERÉKPÁRUTAK TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE

logo jo szomszedok a kozos jovoert

OPTI-BIKE – HUSRB/1602/21/0102

Projekt címe: A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése

Rövidítés: OPTI-BIKE
Project azonosító: HUSRB/1602/21/0102
Projekt teljes költségvetése: € 2 566 612,65
EU hozzájárulás mértéke: € 2 181 620,74
Projekt kezdésének dátuma: 01/10/2017
Projekt befejezésének dátuma: 30/09/2019
Vezető kedvezményezett: Grad Subotica (Szabadka)

1. Kedvezményezett: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Local Municipality of Ásotthalom)

2. Kedvezményezett: Tompa Város Önkormányzata (Local government of Tompa city)

Elérhetőség, információ:
Szabadka (City of Subotica)
Cím: 1 Trg slobode 24 000 Subotica, Serbia
Kapcsolattartó: Andrea Kikic
Email: 
Telefon: +38124626878 +38163531401

A projekt célja a jármű és kerékpáros közlekedés könnyebbé és gyorsabbá tétele új kerékpárutak építésével, melyek érintik Szerbiában Szabadka városát Királyhalom és Kelebija településeken, Magyarországon pedig Tompát és Ásotthalmot. A projekt célja továbbá a forgalom szabályozása, amely segít elkerülni a torlódások kialakulását a határátkelőknél.
A fenti célok elérése érdekében mind a magyar, mind a szerb oldalon új kerékpárutak épülnek. A projekt növeli határszakasz átmenő forgalmát, közlekedési lehetőséget biztosít azoknak, akik kerékpárral szeretnének közlekedni, valamint azoknak is, akik kikapcsolódás céljából ülnek kerékpárra, hiszen a határ mindkét oldalán könnyen és gyorsan elérhetővé válnak a határátkelők. A fejlesztés lehetővé teszi a biztonságos kerékpáros határátlépést és egyúttal védi a környezetet is.

Projekt dokumentáció:
1. Call for Proposals and Tenders:
Construction of bicycle paths – Reference: EuropeAid/139726/IH/WKS/HU
a. Contract notice
b. Cancellation

2. Call for Proposals and Tenders:
Construction of bicycle paths – Reference: EuropeAid/139981/ID/WKS/HU
a. Contract notice

Kapcsolódó oldalak:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/
https://www.facebook.com/optibikeproject/
https://www.facebook.com/interreg.ipa.husrb

logo eu tarsfinanszirozas

logo interreg ipa cbc

OPTIMISING TRAFFIC IN THE BORDER ZONE, PLANNING AND CONSTRUCTION OF BICYCLE PATHS

logo jo szomszedok a kozos jovoertOPTI-BIKE – HUSRB/1602/21/0102

Project Title: Optimising traffic in the border zone, planning and construction of bicycle paths

Acronym: OPTI-BIKE
Project ID: HUSRB/1602/21/0102
Total Project budget: 2,566,612.65 EUR
EU contribution (IPA): 2,181,620.74 EUR
Start Date: 01/10/2017
End Date: 30/09/2019
Lead Beneficiary: Grad Subotica (City of Subotica)
Beneficiary 1: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Local Municipality of Ásotthalom)
Beneficiary 2: Tompa Város Önkormányzata (Local government of Tompa city)
Contact information:
Grad Subotica (City of Subotica)
Address: 1 Trg slobode 24000 Subotica, Serbia
Contact person: Ms Andrea Kikic
Email: 
Telephone: +38124626878; +38163531401

Project Summary:
This project aims to simplify and accelerate the transport by vehicles and bicycles which will be achieved in the following ways:
building bicycle paths in Serbia: Subotica, the settlements Bački Vinogradi and Kelebija, and in Hungary – in Tompa and Ásotthalom; planning bicycle paths in Subotica and Tompa; removing bottlenecks at border crossings by defining the model of regulating traffic management.
The main objective will be achieved by constructing the bicycle paths on the both sides of the Hungary-Serbia border. The project intends to optimize the traffic in the border zone. Additionally, by planning and construction of bicycle paths, the project aims to give an opportunity to those who use bicycles as means of transport and as a recreational activity, to arrive to and quickly cross the border from both sides. Furthermore, development of the new bicycle paths will ensure safe biking across the border and the environmental protection (reduction of CO2 emission).

Project documentaries:
1. Call for Proposals and Tenders:
Construction of bicycle paths – Reference: EuropeAid/139726/IH/WKS/HU
a. Contract notice
b. Cancellation

2. Call for Proposals and Tenders:
Construction of bicycle paths – Reference: EuropeAid/139981/ID/WKS/HU
a. Contract notice

Related websites:
http://www.interreg-ipa-husrb.com
https://www.facebook.com/optibikeproject
https://www.facebook.com/interreg.ipa.husrb

logo eu tarsfinanszirozas

logo interreg ipa cbc

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Ásotthalom, Építési telkek közművesítése – MAGYAR FALU PROGRAM

 

MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-TKK/2020 kódszámú felhívásra a 3241556929 azonosító számú, „Építési telek kialakítása, közművesítés” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósultak meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  14.999.989 Ft  14.999.989 Ft
saját forrás összege                  0 Ft                  0 Ft
elszámolt összköltség összesen  14.999.989 Ft 14.999.989 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve:
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja:  2023. január 27.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2023. április 28.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, 455/39,40,41 hrsz
 5. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: Fiatal családok letelepedésének elősegítése
 6. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat a területén és tulajdonában található belterületi, beépítetlen lakóövezetben 3 db új építési telek kialakítását valósította meg. Az építési telkek kedvező fekvésűek, azonban közművekkel eddig nem rendelkeztek. A jelen pályázati forrás keretein belül 3 építési telek víz- és szennyvízközmű kiépítése és az szükséges gerincvezeték-hálózat megépítése történt meg, melyeket az Önkormányzat ide költözni vágyó fiatal pároknak, családoknak, lakóingatlan építése céljából értékesíteni kíván. A településen a Magyar Falu Programos fejlesztések azt a célt szolgálják, hogy egy élhető és családok számára vonzó települést építsünk ki.

 

 

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Önkormányzati járdaépítés, felújítás – 2020 – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-BJA/2020 kódszámú felhívásra a 3096835219 azonosító számú, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  4.999.990  Ft 4.999.990 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen 4.999.990 Ft 4.999.990 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2020.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2020. június 1.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A főutca járdafelújítása a biztonságos gyalogos közlekedésért
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:Az elnyert támogatási összegből az Ásotthalom nagyközség fő utcájának járdaburkolat felújítása folytatódott. A megépült szakasszal a településközpont és lakóövezet közötti szakasz kiépítése történt meg részben. A kiépített szakaszt későbbi folytatása révén lehetőség nyílik majd a településközpontból a falu határáig, a temetőig történő gyalogjárda teljes kialakítására.A járdaburkolat felújítását a kedvezményezett látta el saját teljesítésben, Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat  műszaki és település üzemeltetési csoportja végezte  az új járdaburkolat megépítését.

   

  Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat jelenleg TOP forrásból újította fel a település fő utcáját, a  Királyhalmi utcát.  

  Az utat a páros oldalról szegélyező járda állapota igen rossz, felújításra szorult. Korábbi Magyar Falu Programos kiírásnak köszönhetően a járda egy szakaszát már sikerült felújítani. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében szükséges a régi töredezett járdalapok eltávolítása, a növényzeti benövések megszüntetése és új egységes, a településkép szempontjából is megfelelő járdaszakasz kialakítása. Az érintett, igen magas számú lakosság érdekeit és igényeit figyelembe véve, kiemelten fontos a járda felújításának folytatása.

  A felújítás 468 m2 járdaszakaszt érinett.

 

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Kommunális eszköz beszerzése – 2021 – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-KOEB/2021 kódszámú felhívásra a 3319266282 azonosító számú, „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  14.303.476 Ft 14.303.476 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen 14.303.476 Ft 14.303.476 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2021.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2021. június 14.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A közterületek karbantartása
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:Az MFP-KOEB/2021. kódszámú MFP azonosító: 3289760632 Kommunális eszköz beszerzése – 2021. című  kiírás keretében 4 db eszköz (minikotró, padkakasza, raklapemelő béka, traktor) beszerzésének támogatása valósult meg.

  Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 122 négyzetkilométer területtel rendelkezik, 135 kilométernyi utat tart karban saját erőből. Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat kiemelten fontos tartja a rendezett településkép meglétét, a közterületek rendszeres karbantartását. Ásotthalom Csongrád-Csanád vármegye legtöbb erdőterülettel rendelkező települése, ezért karbantartása régóta jelentős terheket rótt az önkormányzatra. Folyamatos a lakossági igény a magas fák belógó ágainak rendszeres vágására, az árkok, füves területek karbantartására, amelyben a pályázat keretében megvásárolt gépek nagy segítséget nyújtanak.

 

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Ásotthalom, Tölgyfa utca járda felújítása – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-BJA/2021 kódszámú felhívásra a 3300363730 azonosító számú, „Ásotthalom, Tölgyfa utca járda felújítása” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  4.999.023 Ft  4.999.023 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen  4.999.023 Ft 4.999.023 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2021.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2022. február 24.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, Tölgyfa utca
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: Forgalmas járdaszakasz biztonságos használata
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:A felújításra kerülő járda érintett szakasza Ásotthalom, Tölgyfa utca, az ott lévő családi házak megközelítése mellett, a vízmű telep, az általános iskola és óvoda és a Bűbáj Élménybirtok turisztikai központ, valamint a piaccsarnok megközelítését szolgálja.Tölgyfa utca páratlan oldal: Járda hossza: 110.27 m. Járda burkolat szélessége: 1.20 – 1.40 m. • Tölgyfa utca páros oldal: Királyhalmi utca – Szegfű utca közötti szakasz: Járda hossza: 252.94 m. Járda burkolat szélessége: 1.20 – 1.60 m. 2

 

 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 „Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Ásotthalmon

 

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tárgyában nyert pályázatot. A beruházás keretében Ásotthalmon a Királyhalmi utcán közel 1400 méter csatorna-rendszer kerül kivitelezésre.

A beruházás célja, hogy a Királyhalmi utcán a Szent István tértől az 55. sz. főút irányába az utca páratlan faliszámú oldalán a belvízbiztonság megteremtését, a csapadék- és belvízelvezető csatornák fejlesztését megvalósítsa. Az épülő beruházás egyidejűleg törekszik a vízvisszatartásra, mely a természeti környezet fenntarthatóságát hivatott hosszútávon elősegíteni.

Az adott szakaszon szikkasztó árok biztosítja majd a csapadékvíz lokális elszivárgását és elvezetését. Megvalósul továbbá földmedrű árok, valamint nyílt burkolt árok kivitelezése, szikkasztó elemekkel.

A tervezett fejlesztés az alábbi helyszíneket érinti:

Királyhalmi utca – hrsz. 120/2, 119, 785/6, 792, 787/1, 376

árok (Madarász tavi csatorna) – hrsz. 787/3

Béke utca – hrsz. 164, 165

Projekt kódja: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024

Támogatás összege: 130.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.09.30.

 

SZEMLÉLETFORMÁLÓ KIADVÁNY >>> IDE <<< KATTINTVA LETÖLTHETŐ

Hivatkozás megtekintése

VP

„Strandfürdő fejlesztése Ásotthalmon”

A VP6-19.2.1-43-1/D-21 kódszámú felhívásra a 3281166317 azonosító számú, „Strandfürdő fejlesztése Ásotthalmon” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  14.684.991 Ft  14.684.991 Ft
saját forrás összege 4.894.999 Ft 4.894.999 Ft
elszámolt összköltség összesen  19.579.990 Ft  19.579.990 Ft

 

 1. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2021. május 01.
 2. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. november 30.
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, Strandfürdő
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: Fő turisztikai szezonban szolgáltatás bővítése, működtetés meghosszabbítása, az üzemeltetés biztonságának növelése
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása: A Strandfürdő elektromos hálózata felújításra került, a lábazat szigetelése és vízvédő beton elhelyezése, kültéri fa pergola árnyékoló szerkezet építése megtörtént és beszerzésre került a fürdődézsa.

 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00018, „Bölcsőde kialakítása Ásotthalmon”

Bölcsőde kialakítása Ásotthalmon

Támogatás összege: 316 622 469 forint

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022. december 29.

A projekt kódja: TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00018

A projekt célja:

A projekt célja a települési bölcsődei ellátás férőhelybővítése, amely hozzájárul a bölcsődei ellátási formák hozzáférésének javításához, támogatva ezzel a kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalásának elősegítését.

A projektben megvalósuló tevékenységek további célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse a hatékony bölcsődei ellátás infrastrukturális feltételeit, ezzel támogatva a kisgyermekes szülőket. A projekt keretében tervezett komplex akadálymentesítés elősegíti a mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek közszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférését.

A megvalósítás helyszíne: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa utca 1. (hrsz: 444/17).

Műszaki-szakmai eredmények:

A projekt keretében egy új bölcsődei épület került megépítésre, a bölcsőde kialakításához szükséges eszközök kerültek beszerzésre, továbbá játszóudvar, kerékpártámasz és parkolóhely került kialakításra.

Az új épület indokoltsága, hogy Ásotthalmon a jelenlegi infrastrukturális adottságok nem tudják megfelelően kielégíteni a bölcsődei ellátás iránti igényt. Az új férőhelyek létesítésének szükségességét továbbá a Kormány gyermekvállalás feltételeinek javítását szolgáló intézkedései is alátámasztják, mivel a születési számokban további javulás várható. Jelen fejlesztés révén 2 db csoportszoba került kialakításra, amely további 24 új férőhelyet biztosít.

– A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma: 1 db

– A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 24 db

– Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma: 5 db

A projekt keretében megvalósult tevékenység az eszközbeszerzés, a játszóudvar kialakítása, parkoló-férőhely kialakítása és kerékpártámasz kiépítése. Az új építés során teljes az akadálymentesítés. Energiahatékonysági intézkedések az új építésre vonatkozó szabályok szerint kerültek betervezésre.

 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-5.3.1.-16-Cs1-2017-00002 – „Közös Kincsek – összetartó közösség: Mórahalom és térsége a helyi identitás és kohézió erősítéséért”

Projekt kódszáma: TOP-5.3.1.-16-Cs1-2017-00002

Konzorciumi partner: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Támogatás összege: 9 534 177 Ft

programok:

Helyi Értéktár kiadvány letölthető IDE kattintva

Ásotthalmi történetek kiadvány letölthető IDE kattintva

Szakmai beszámoló letölthető IDE kattintva

Hivatkozás megtekintése

EFOP

EFOP- 1.5.3-16-2017-00039 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 1.5.3

Kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 1.5.3-16-2017-00039

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.587.521,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01-2021.01.31

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.
A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

Ásotthalom projektben vállalt tevékenységei:

Fiatalok közösségépítése az egészségtudatosság növelése érdekében eszközbeszerzések: mászófal, csocsóasztal, kerékpárok, túra útvonalak információs táblái. Egészségügyi állapotfelmérés, kockázatbecslés , néptáncfoglalkozások, anyák egészségtudatosságához kapcsolódó programok megvalósítása. Közösségszervező munkatárs alkalmazása 2 fő, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet biztosítása, programok anyagköltségei.

Támogatás összege: 30 018 202 Ft

 

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Városi Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Község Önkormányzata
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Község Önkormányzata
– Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
– IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001 „Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe: Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon

– a  szerződött támogatás összege: 405 739 260 Ft

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: Jelen fejlesztés célja, hogy Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területére mind a hivatásforgalmi, mind a szabadidős szempontokat figyelembe
véve összefüggő, a meglévő hálózatokhoz csatlakozó kerékpárforgalmi létesítmények kerüljenek fejlesztésre. Jelen tervezett beruházás
eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem
kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés Ásotthalom
Önkormányzata valamint a Magyar Állam tulajdonába kerül, illetve ők aktiválják a beruházást, valamint arra, hogy a támogatott tevékenységek nem
gazdasági tevékenységnek minősülnek, végezetül arra, hogy az üzemeltetőnek történő átadása sem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért a
jelen támogatási kérelemben igényelt támogatás nem minősül állami támogatásnak. A beruházás jellegénél fogva nem fog nettó bevételt termelni,
így sem CBA elemzés sem Megvalósíthatósági tanulmány nem fog készülni a projekthez. Ásotthalom Csongrád megye dél-nyugati részén, Szegedtől
Nyugatra, a Mórahalmi kistérségben, a Magyar Szerb határ mellett található. A legközelebbi nagyváros Szeged, 30 km-re található. A kistérségi
központtól Mórahalomtól mintegy 9 kilométerre fekszik. A településtől északra halad el az 55-ös (Szeged-Baja) országos főút. Ásotthalom területe
122,54 km2, lakosságszáma 4073 fő (2014. 09. 15. adat alapján). A település népessége a korai időktől kezdve egészen az 1940-es évekig
folyamatosan emelkedett, ezután rohamosan csökkent. Ez a tendencia az utóbbi tíz évben mérséklődött, a változás oka nem a természetes
népszaporulat növekedésében keresendő, hanem a megyeszékhelyen élő vagy a környékén lakó – napi megélhetési gondokkal küzdő – általában
sokgyermekes családok kiköltözésében a tanyavilágba. A település a Tiszától nyugatra lévő homokháton fekszik, ahol kiterjedt tanyavilág található.
Az állandó lakosság száma 2012. december 31-i adatok alapján 4019 fő, melynek 47,43 %-a külterületen élt, ahonnét a belterületen lévő
infrastrukturális szolgáltatások nehezebben érhetők el. A külterületen élők száma fokozatosan emelkedik. Ásotthalom Csongrád megyében az egyik
legnagyobb kiterjedésű szórt tanyás település. A fejlesztéssel érintett terület Ásotthalom település fő közlekedési részét, Észak- Dél irányú gerincét, a
település fő utcáját, a Királyhalmi utca gyakorlatilag teljes hosszát érinti, ami teljesen átszeli a települést, és biztosítja Ásotthalom-Gátsor irányából a
csatlakozást az 55-ös számú országos főúthoz. A fő utca mellett a települést az 55-ös úttal összekötő külterületi szakaszt is érinti. A fő utcán illetve
ezen a bekötő úton autóbusz közlekedés is van, és ebben az utcában található gyakorlatilag a legtöbb középület és kereskedelmi-gazdasági jellegű
épület is. Ezen az úton és ebben az utcában számos középület található, mint pl. Orvosi rendelő és szolgálati lakás, közművelődési, oktatási és
egészségügyi célú épületek, Idős vagy megváltozott képességű emberek átmeneti otthona, Településüzemeltetési Központ, Polgármesteri Hivatal,
Coop élelmiszerbolt, Takarékszövetkezet, Plébánia, Posta, EDF Démász épülete, vendéglő, Pizzéria, Dohánybolt, húsbolt, zöldség-gyümölcs bolt,
takarmánybolt, és mintegy 154 családi magánház. Jelenleg belterületen nincs kiépített kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpáros nyom. A
tervezett nyomvonal nem érint meglévő létesítményt. Külterületen Mórahalom irányában épült ki kerékpárút az 55 sz. főút melletti (55 sz. főút – 5509 j.
ök. út csp. – Mórahalom között) folyamatos hálózati elem, önálló vonalvezetésű kerékpárút. Jelen kerékpárút ehhez a nyomvonalhoz kapcsolódik.
Község területén nagy a kerékpáros forgalom. Az iskolás gyermekek (401 fő) 80%-a kerékpárral jár iskolába, ezért a reggeli órákban és 16 óra körül
nagy a forgalom. A helyben dolgozók többsége (255 fő) a munkahelyüket szintén kerékpárral közelíti meg. Az egyre növekvő agglomerációs
gépjárműforgalom miatt a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a külterületi kerékpárút hálózat folyamatos, további
bővítésére. A fejlesztés szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2019. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001

Hivatkozás megtekintése