Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Pályázatok

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat pályázati anyagai

MAGYAR FALU PROGRAM

Önkormányzati járdaépítés, felújítás – 2020 – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-BJA/2020 kódszámú felhívásra a 3096835219 azonosító számú, „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  4.999.990  Ft 4.999.990 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen 4.999.990 Ft 4.999.990 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2020.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2020. június 1.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A főutca járdafelújítása a biztonságos gyalogos közlekedésért
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:Az elnyert támogatási összegből az Ásotthalom nagyközség fő utcájának járdaburkolat felújítása folytatódott. A megépült szakasszal a településközpont és lakóövezet közötti szakasz kiépítése történt meg részben. A kiépített szakaszt későbbi folytatása révén lehetőség nyílik majd a településközpontból a falu határáig, a temetőig történő gyalogjárda teljes kialakítására.A járdaburkolat felújítását a kedvezményezett látta el saját teljesítésben, Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat  műszaki és település üzemeltetési csoportja végezte  az új járdaburkolat megépítését.

   

  Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat jelenleg TOP forrásból újította fel a település fő utcáját, a  Királyhalmi utcát.  

  Az utat a páros oldalról szegélyező járda állapota igen rossz, felújításra szorult. Korábbi Magyar Falu Programos kiírásnak köszönhetően a járda egy szakaszát már sikerült felújítani. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében szükséges a régi töredezett járdalapok eltávolítása, a növényzeti benövések megszüntetése és új egységes, a településkép szempontjából is megfelelő járdaszakasz kialakítása. Az érintett, igen magas számú lakosság érdekeit és igényeit figyelembe véve, kiemelten fontos a járda felújításának folytatása.

  A felújítás 468 m2 járdaszakaszt érinett.

 

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Kommunális eszköz beszerzése – 2021 – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-KOEB/2021 kódszámú felhívásra a 3319266282 azonosító számú, „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  14.303.476 Ft 14.303.476 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen 14.303.476 Ft 14.303.476 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2021.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2021. június 14.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: A közterületek karbantartása
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:Az MFP-KOEB/2021. kódszámú MFP azonosító: 3289760632 Kommunális eszköz beszerzése – 2021. című  kiírás keretében 4 db eszköz (minikotró, padkakasza, raklapemelő béka, traktor) beszerzésének támogatása valósult meg.

  Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 122 négyzetkilométer területtel rendelkezik, 135 kilométernyi utat tart karban saját erőből. Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat kiemelten fontos tartja a rendezett településkép meglétét, a közterületek rendszeres karbantartását. Ásotthalom Csongrád-Csanád vármegye legtöbb erdőterülettel rendelkező települése, ezért karbantartása régóta jelentős terheket rótt az önkormányzatra. Folyamatos a lakossági igény a magas fák belógó ágainak rendszeres vágására, az árkok, füves területek karbantartására, amelyben a pályázat keretében megvásárolt gépek nagy segítséget nyújtanak.

 

Hivatkozás megtekintése

MAGYAR FALU PROGRAM

Ásotthalom, Tölgyfa utca járda felújítása – MAGYAR FALU PROGRAM

 

A MAGYAR FALU PROGRAM keretében, az MFP-BJA/2021 kódszámú felhívásra a 3300363730 azonosító számú, „Ásotthalom, Tölgyfa utca járda felújítása” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  4.999.023 Ft  4.999.023 Ft
saját forrás összege 0 Ft 0 Ft
elszámolt összköltség összesen  4.999.023 Ft 4.999.023 Ft
 1. A támogatás elnyerésének éve: 2021.
 2. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2022. február 24.
 3. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. december 31.
 4. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, Tölgyfa utca
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: Forgalmas járdaszakasz biztonságos használata
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása:A felújításra kerülő járda érintett szakasza Ásotthalom, Tölgyfa utca, az ott lévő családi házak megközelítése mellett, a vízmű telep, az általános iskola és óvoda és a Bűbáj Élménybirtok turisztikai központ, valamint a piaccsarnok megközelítését szolgálja.Tölgyfa utca páratlan oldal: Járda hossza: 110.27 m. Járda burkolat szélessége: 1.20 – 1.40 m. • Tölgyfa utca páros oldal: Királyhalmi utca – Szegfű utca közötti szakasz: Járda hossza: 252.94 m. Járda burkolat szélessége: 1.20 – 1.60 m. 2

 

 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024 “Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése”

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése Ásotthalmon

 

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése tárgyában nyert pályázatot. A beruházás keretében Ásotthalmon a Királyhalmi utcán közel 1400 méter csatorna-rendszer kerül kivitelezésre.

A beruházás célja, hogy a Királyhalmi utcán a Szent István tértől az 55. sz. főút irányába az utca páratlan faliszámú oldalán a belvízbiztonság megteremtését, a csapadék- és belvízelvezető csatornák fejlesztését megvalósítsa. Az épülő beruházás egyidejűleg törekszik a vízvisszatartásra, mely a természeti környezet fenntarthatóságát hivatott hosszútávon elősegíteni.

Az adott szakaszon szikkasztó árok biztosítja majd a csapadékvíz lokális elszivárgását és elvezetését. Megvalósul továbbá földmedrű árok, valamint nyílt burkolt árok kivitelezése, szikkasztó elemekkel.

A tervezett fejlesztés az alábbi helyszíneket érinti:

Királyhalmi utca – hrsz. 120/2, 119, 785/6, 792, 787/1, 376

árok (Madarász tavi csatorna) – hrsz. 787/3

Béke utca – hrsz. 164, 165

Projekt kódja: TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00024

Támogatás összege: 130.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.09.30.

Hivatkozás megtekintése

VP

“Strandfürdő fejlesztése Ásotthalmon”

A VP6-19.2.1-43-1/D-21 kódszámú felhívásra a 3281166317 azonosító számú, „Strandfürdő fejlesztése Ásotthalmon” elnevezésű projekt támogatási szerződés  szerinti támogatott tevékenység megvalósulása, és a támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységek, igénybe vett szolgáltatások az alábbiak szerint valósult meg:

 1. Kedvezményezett

neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.

adószáma:15726638-2-06

 1. Az elszámolt támogatás összesítése
A projekt teljes megvalósításával elszámolt Jogcím összesen
támogatás összege  14.684.991 Ft  14.684.991 Ft
saját forrás összege 4.894.999 Ft 4.894.999 Ft
elszámolt összköltség összesen  19.579.990 Ft  19.579.990 Ft

 

 1. A támogatott tevékenység tényleges megkezdésének időpontja: 2021. május 01.
 2. A támogatott tevékenység fizikai befejezése: 2022. november 30.
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának helye: Ásotthalom, Strandfürdő
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának célja: Fő turisztikai szezonban szolgáltatás bővítése, működtetés meghosszabbítása, az üzemeltetés biztonságának növelése
 1. A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai leírása: A Strandfürdő elektromos hálózata felújításra került, a lábazat szigetelése és vízvédő beton elhelyezése, kültéri fa pergola árnyékoló szerkezet építése megtörtént és beszerzésre került a fürdődézsa.

 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00018, „Bölcsőde kialakítása Ásotthalmon”

Bölcsőde kialakítása Ásotthalmon

Támogatás összege: 316 622 469 forint

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022. december 29.

A projekt kódja: TOP-1.4.1-19-CS1-2019-00018

A projekt célja:

A projekt célja a települési bölcsődei ellátás férőhelybővítése, amely hozzájárul a bölcsődei ellátási formák hozzáférésének javításához, támogatva ezzel a kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalásának elősegítését.

A projektben megvalósuló tevékenységek további célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse a hatékony bölcsődei ellátás infrastrukturális feltételeit, ezzel támogatva a kisgyermekes szülőket. A projekt keretében tervezett komplex akadálymentesítés elősegíti a mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal rendelkező személyek közszolgáltatáshoz való egyenlő hozzáférését.

A megvalósítás helyszíne: 6783 Ásotthalom, Tölgyfa utca 1. (hrsz: 444/17).

Műszaki-szakmai eredmények:

A projekt keretében egy új bölcsődei épület került megépítésre, a bölcsőde kialakításához szükséges eszközök kerültek beszerzésre, továbbá játszóudvar, kerékpártámasz és parkolóhely került kialakításra.

Az új épület indokoltsága, hogy Ásotthalmon a jelenlegi infrastrukturális adottságok nem tudják megfelelően kielégíteni a bölcsődei ellátás iránti igényt. Az új férőhelyek létesítésének szükségességét továbbá a Kormány gyermekvállalás feltételeinek javítását szolgáló intézkedései is alátámasztják, mivel a születési számokban további javulás várható. Jelen fejlesztés révén 2 db csoportszoba került kialakításra, amely további 24 új férőhelyet biztosít.

– A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma: 1 db

– A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 24 db

– Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma: 5 db

A projekt keretében megvalósult tevékenység az eszközbeszerzés, a játszóudvar kialakítása, parkoló-férőhely kialakítása és kerékpártámasz kiépítése. Az új építés során teljes az akadálymentesítés. Energiahatékonysági intézkedések az új építésre vonatkozó szabályok szerint kerültek betervezésre.

 

Hivatkozás megtekintése

EFOP

EFOP- 1.5.3-16-2017-00039 “Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 1.5.3

Kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 1.5.3-16-2017-00039

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.587.521,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.02.01-2021.01.31

 

Projekt tartalmának bemutatása:
A térségre jellemző hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhető a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit. A regionális különbségek kedvezőtlen hatásai észlelhetők a településeken. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.
A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel- és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához. A beavatkozások építenek az ágazati programok már megvalósult, és várható eredményeire, összhangban állnak az egyes terület- és településfejlesztési programokkal, és kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztésekhez, továbbá szoros kapcsolatban állnak a helyi esélyegyenlőségi programokban, mint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. helyi szintű dokumentumaiban foglaltakkal.

Ásotthalom projektben vállalt tevékenységei:

Fiatalok közösségépítése az egészségtudatosság növelése érdekében eszközbeszerzések: mászófal, csocsóasztal, kerékpárok, túra útvonalak információs táblái. Egészségügyi állapotfelmérés, kockázatbecslés , néptáncfoglalkozások, anyák egészségtudatosságához kapcsolódó programok megvalósítása. Közösségszervező munkatárs alkalmazása 2 fő, szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó gyermekfelügyelet biztosítása, programok anyagköltségei.

Támogatás összege: 30 018 202 Ft

 

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Városi Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Község Önkormányzata
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Község Önkormányzata
– Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
– IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001 “Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe: Kerékpárút-fejlesztés Ásotthalmon

– a  szerződött támogatás összege: 405 739 260 Ft

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: Jelen fejlesztés célja, hogy Ásotthalom Nagyközség közigazgatási területére mind a hivatásforgalmi, mind a szabadidős szempontokat figyelembe
véve összefüggő, a meglévő hálózatokhoz csatlakozó kerékpárforgalmi létesítmények kerüljenek fejlesztésre. Jelen tervezett beruházás
eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem
kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés Ásotthalom
Önkormányzata valamint a Magyar Állam tulajdonába kerül, illetve ők aktiválják a beruházást, valamint arra, hogy a támogatott tevékenységek nem
gazdasági tevékenységnek minősülnek, végezetül arra, hogy az üzemeltetőnek történő átadása sem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért a
jelen támogatási kérelemben igényelt támogatás nem minősül állami támogatásnak. A beruházás jellegénél fogva nem fog nettó bevételt termelni,
így sem CBA elemzés sem Megvalósíthatósági tanulmány nem fog készülni a projekthez. Ásotthalom Csongrád megye dél-nyugati részén, Szegedtől
Nyugatra, a Mórahalmi kistérségben, a Magyar Szerb határ mellett található. A legközelebbi nagyváros Szeged, 30 km-re található. A kistérségi
központtól Mórahalomtól mintegy 9 kilométerre fekszik. A településtől északra halad el az 55-ös (Szeged-Baja) országos főút. Ásotthalom területe
122,54 km2, lakosságszáma 4073 fő (2014. 09. 15. adat alapján). A település népessége a korai időktől kezdve egészen az 1940-es évekig
folyamatosan emelkedett, ezután rohamosan csökkent. Ez a tendencia az utóbbi tíz évben mérséklődött, a változás oka nem a természetes
népszaporulat növekedésében keresendő, hanem a megyeszékhelyen élő vagy a környékén lakó – napi megélhetési gondokkal küzdő – általában
sokgyermekes családok kiköltözésében a tanyavilágba. A település a Tiszától nyugatra lévő homokháton fekszik, ahol kiterjedt tanyavilág található.
Az állandó lakosság száma 2012. december 31-i adatok alapján 4019 fő, melynek 47,43 %-a külterületen élt, ahonnét a belterületen lévő
infrastrukturális szolgáltatások nehezebben érhetők el. A külterületen élők száma fokozatosan emelkedik. Ásotthalom Csongrád megyében az egyik
legnagyobb kiterjedésű szórt tanyás település. A fejlesztéssel érintett terület Ásotthalom település fő közlekedési részét, Észak- Dél irányú gerincét, a
település fő utcáját, a Királyhalmi utca gyakorlatilag teljes hosszát érinti, ami teljesen átszeli a települést, és biztosítja Ásotthalom-Gátsor irányából a
csatlakozást az 55-ös számú országos főúthoz. A fő utca mellett a települést az 55-ös úttal összekötő külterületi szakaszt is érinti. A fő utcán illetve
ezen a bekötő úton autóbusz közlekedés is van, és ebben az utcában található gyakorlatilag a legtöbb középület és kereskedelmi-gazdasági jellegű
épület is. Ezen az úton és ebben az utcában számos középület található, mint pl. Orvosi rendelő és szolgálati lakás, közművelődési, oktatási és
egészségügyi célú épületek, Idős vagy megváltozott képességű emberek átmeneti otthona, Településüzemeltetési Központ, Polgármesteri Hivatal,
Coop élelmiszerbolt, Takarékszövetkezet, Plébánia, Posta, EDF Démász épülete, vendéglő, Pizzéria, Dohánybolt, húsbolt, zöldség-gyümölcs bolt,
takarmánybolt, és mintegy 154 családi magánház. Jelenleg belterületen nincs kiépített kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpáros nyom. A
tervezett nyomvonal nem érint meglévő létesítményt. Külterületen Mórahalom irányában épült ki kerékpárút az 55 sz. főút melletti (55 sz. főút – 5509 j.
ök. út csp. – Mórahalom között) folyamatos hálózati elem, önálló vonalvezetésű kerékpárút. Jelen kerékpárút ehhez a nyomvonalhoz kapcsolódik.
Község területén nagy a kerékpáros forgalom. Az iskolás gyermekek (401 fő) 80%-a kerékpárral jár iskolába, ezért a reggeli órákban és 16 óra körül
nagy a forgalom. A helyben dolgozók többsége (255 fő) a munkahelyüket szintén kerékpárral közelíti meg. Az egyre növekvő agglomerációs
gépjárműforgalom miatt a kerékpározók biztonsága növelésének érdekében szükség van a külterületi kerékpárút hálózat folyamatos, további
bővítésére. A fejlesztés szükségszerűségét az egyre erősödő turisztikai felhasználás is indokolja

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés) : 2019. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00025 “Tömörkény-ház és műhelysor építése az ásotthalmi Kultúrtörténeti Élménymajorban”

– a  kedvezményezett neve : Várostanya Településfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

– a projekt címe: Tömörkény-ház és műhelysor építése az ásotthalmi Kultúrtörténeti Élménymajorban 

– a  szerződött támogatás összege: 83.000.000 Ft

– a támogatás mértéke  (% – ban): 100%

– a projekt tartalmának bemutatása: A Legendás Élménymajor egy tematikus, interaktív élménypark, amely a XIX. század második felének dél-alföldi hangulatát kelti életre, tematikáját
pedig a helyi kultúrtörténeti-néprajzi legendák adják. Az Élménymajor Ásotthalom belterületén, falu központjában, kb, egy hektáros területen
helyezkedik el. Területén négy élményház helyi vonatkozású izgalmas, mitikus, korábban már könyvekben, szépirodalmi művekben, színházi
előadásokban, filmeken feldolgozott legendákat mutat majd be (Rózsa Sándor, Pipás Pista és a boszorkányperek történetei). Az önálló attrakciók
később szervesen fognak egy kerek egészet alkotni. Jelenleg az Élménymajornak egy eleme készült el, a 2014-ben átadott Rózsa Sándor
Élményház, amely megduplázva látogatószáma 2015-ben már 1350 főt fogadott. A beruházás célja az ismertetett Élménymajor koncepció két fontos
épületének, egyrészt a Tömörkény-háznak és kiszolgáló épületének, másrészt a Műhelysor épületének létrehozása.A fejlesztéssel érintett helyszín
Ásotthalom 2/7 helyrajziszáma. Az egykor a balástyai tanyavilágban álló ház, a Tömörkény család lakóhelye eredeti technológiával az eredeti
építőanyagok felhasználásával épül fel újra, ahol a különböző élményközpontú interpretációs technikákkal felvillantásra kerülnek a hely- és
irodalomtörténeti vonatkozások, a ház visszatérő vendége Rózsa Sándor, valamint a korabeli receptek alapján a házban egykor készült ételek. A ház
mellett kialakításra kerül egy műhelysor, ahol a kizárólag helyi alapanyagokat felhasználó látványkovácsműhely, fafaragó, keramikus és korhű
viseletekben fotókat készítő fényképész kap helyet, ahol testközelből, akár a gyártás folyamatába aktívan bekapcsolódva vehet részt a látogató a
különböző iparostermékek létrehozásában. A cél a ház védettség alá vétele annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ismét az
összedőlés közeli állapot. Az épülethez szorosan kapcsolódik a Műhelysor (Mesterségek Háza), amely szintén a szórakoztatva tanulás segítségével
segíti az adott tevékenység megismerését, bevonva a látogatót a tevékenységekbe. A tervezett műhelysor épületében a korra és a településre
jellemző négy műhely kap helyet (kovács, fafaragó, fazekas és fotográfus). Az épület formájával és anyaghasználatával felidézi a korra jellemző
hangulatot. A Tömörkény házban kialakításra kerülő kiállítóhely működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges egy kiszolgáló épület, mivel az
eredeti állapotában újraépített tanya-ház nem tud befogadni minden funkciót. Így például az interaktív gasztrotörténeti kiállítás megvalósításához
(konyha), a kiegészítő látogatói infrastruktúra (mosdó, WC, pelenkázó) biztosításához, valamint a különböző rendezvények lebonyolításához is
szükség van egy kiszolgáló épületre. A megvalósítás során nagy hangsúlyt kapnak azok az attrakció- és látogatómenedzsmenthez kapcsolódó
interpretációs technikák, amelyek célja az ismeretanyagnak az emberek különböző érzékszervein keresztül történő feldolgozása, így előidézve az
élmények átélését. Az attrakció minél élményközpontúbb bemutatásához a ház története szolgáltatja magát az interpretáció egyik legfontosabb
összetevőjét, a történetet. Az élmények útján történő ismeretátadás érdekében az emberi érzékszervek többségére hatással lévő eszközök
alkalmazása a cél, ennek megfelelően a tervek szerint a látás, a hallás, a tapintás, a szaglás, az ízlelés folyamataira is történnek interakciók, pl.: •
viselhető jelmezek: a korszak jellegzetes viseleteinek felpróbálása, korhű, 1800-as évek ruhái, melyeket a látogatók magukra ölthetnek, és abban
fotózkodhatnak • Tömörkény animáció • egy-egy korabeli jelentet (pl: Tömörkény novellából), személyt ábrázoló puzzle/kockakirakó • korabeli ételek
összetevőinek felismerése ennek alapján korabeli receptek összeállítása • mesterségek szerszámainak kipróbálása • régi berendezési tárgyak, népi
eszközök használata A fejlesztés keretében integrált látogatómenedzsment rendszer kerül kialakításra a látogatók igényeinek megfelelő termék
kialakítása, a látogatók különböző szegmensei számára kínált szolgáltatás-csomag összeállítása, a látogatók számára nyújtott élmény folyamatos
tökéletesítése, illetve a látogatók ismereteinek bővítése és az attrakció kapcsolatos attitűdjeik kedvező irányba történő alakítása érdekében. A
létrejövő attrakció szolgáltatásaival (állandó és időszaki kiállítások, tárlatvezetés, igény esetén múzeumpedagógia, családbarát szolgáltatások, wi-fi)
és programjaival (fesztiválok, felolvasóestek, előadások, interaktív programok, tematikus rendezvények) legalább egy félnapos, a kialakítandó
programcsomagok révén legalább 1 napos időeltöltés kínál.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2019. 03. 31.

– projekt azonosító szám: TOP-1.2.1-15-CS1-2016-00025 

Hivatkozás megtekintése

TOP

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018 “Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe,: Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése

– a  szerződött támogatás összege,. 100%

– a támogatás mértéke  (% – ban). 122 930 001 Ft

– a projekt tartalmának bemutatása: Pályázatunk az „A” A 10 000 fő alatti népességszámú1 települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára elkülönített
indikatív keretösszeg terhére került benyújtásra. a) cél: A A projekt célja a település óvodájának fejlesztése, tornaszoba kialakításával és főzőkonyha
fejlesztésével, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás minőségi fejlesztése. Ezáltal a projekt közvetve
hozzájárul a nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez. b) Szakmai műszaki tartalom: Az intézmény
feladatellátását szolgáló vagyon a 6783 Ásotthalom, Tölgyfa utca 1. alatti, 444/17 helyrajzi számú, 2885 m2 területű ingatlan. A felvehető maximális
gyermeklétszám: 100 fő. Az intézmény nem küzd kapacitáshiánnyal. Elutasított és várólistán levő gyermek az óvodát tekintve nincsen. Az óvodai
férőhelyek jelenleg 81% kihasználtsággal működnek, ugyanakkor az intézmény nem rendelkezik tornaszobával az intézmény bejárata, homlokzata,
hőszigetelése elavult. A konyhai eszközök és berendezések, technológia nem megfelelő. A mindennapos testnevelés, testmozgás nagyon fontos
intézményünkben. A pedagógiai program által meghatározott feladat a mozgásigény kielégítése testi képességek fejlesztése. Amikor lehetőség van
rá, akkor az udvaron szabad levegőn találjuk meg a megfelelő környezetet a mozgásra, rossz idő esetén a csoportszobákban. A pedagógiai
programban is hangsúlyos mozgás fejlesztés ugyanakkor arra alkalmas jól felszerelt tornaszobával lenne maximálisan elérhető. Az óvodai program
egészséges életmódra való nevelésének másik fő pillére az étkezés, melyet a helyben főzött ételekkel jól ki lehet szolgálni. Ehhez a konyhai magas
színvonalú felújítása nyújt remek lehetőséget. A projekt lehetőséget ad az óvoda raktárépületének azbesztmentesítésére is. Sor kerül
eszközbeszerzésre. A projektben megvalósítandó önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak szerint
valósulnak meg: akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018 

Hivatkozás megtekintése