Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

valasztas

Tájékoztató az ajánlóívek igényléséről

Tisztelt Lakosság!

 

Ásotthalom Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 302. §-ában biztosított jogkörében eljárva a megüresedett polgármesteri tisztségre vonatkozó  időközi választást 2022. augusztus 7. (vasárnap) napjára tűzte ki. 

A polgármesteri ajánlások számát a Helyi Választási Iroda vezetője állapította meg . A  helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%‐a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzék 2022. június 1.  napi adatai alapján Ásotthalom Nagyközségben a választópolgárok száma 3243 fő volt, mely alapján a polgármester ajánlásához szükséges aláírások száma: 98 db. 

A helyi választási iroda legkorábban 2022. június 18-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.

Ajánlóívek igénylésének menete:

  • előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján a 20/373-0376-os telefonszámon dr. Barna Angéla jegyzőnél 
  • bejelentkezés nélkül hétfőtől péntekig munkaidőben 8-16 óra között a Polgármesteri Hivatalban dr. Barna Angéla jegyzőnél, Farkasné Kiri Klára ügyintézőnél
  • szombaton és vasárnap telefonos időpont egyeztetéssel 8-16 óra között dr. Barna Angéla jegyzőnél (20/373-0376), Farkasné Kiri Klára ügyintézőnél (20/261-8799)

A polgármester jelöltet bejelenteni, illetve ajánlóívet leadni  legkésőbb 2022. július 4-én 16.00 óráig lehet. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2022. július 4-én 16.00 óra után végzi el.  A szavazólap adattartalmát a helyi választási bizottság hagyja jóvá 2022. július 4. után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. 

A választási kampányidőszak 2022. június 18. napjától 2022. augusztus 7. napján 19.00 óráig tart.

 

 

                                                                                           dr. Barna Angéla

                                                                                                           Helyi Választási Iroda vezetője

 

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.