Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

EFOP-392-16-2017-00006 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

Konzorciumvezető neve: Mórahalom Városi Önkormányzat

Konzorciumi partner, kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

Projekt azonosítószám: EFOP- 3.9.2-16-2017-00006

Támogatás intenzitása (%-ban): 100%

Megítélt támogatás: 499.949.100,- Ft

Projekt időbeli ütemezése: 2018.01.01-2021.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítjuk az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, javítjuk a szegregációt, továbbá célunk a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztése a jelentkező igények figyelembe vételével.
Közvetett célok a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, az állampolgárok bevonása a szolgáltatások tervezésébe.

Ásotthalom projekt részének bemutatása:
óvodai mozgásfejlesztő eszközök beszerzése, közösségi közlekedés fejlesztése járműbérléssel, óvodapedagógusok és szociális dolgozók képzései, óvodás korú gyermekek vízhez szoktatás, úszásoktatás, mozgásfejlesztő programjai, gyermekkísérő munkabére, ösztöndíj pályázatok, egészségnapok és fenntarthatósággal kapcsolatos programok megszervezése.

Konzorciumi tag támogatásának összege: 44 501 946 Ft

Konzorciumi tagok:
– Mórahalom Város Önkormányzata
– Ruzsa Község Önkormányzata
– Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
– Szatymaz Községi Önkormányzat
– Üllés Község Önkormányzata
– Bordány Község Önkormányzata
– Domaszék Községi Önkormányzat
– Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

 

ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK:

Elérhető óvodapedagógus képzések, melyek az az ásotthalmi Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde intézményének pedagógusait is nagymértékben segítették a szakmai kompetenciák fejlesztésében:

  • A kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív nevelési, oktatási módszerei
  • A tanulási zavarokkal, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel (BTMN) küzdő tanulók felismerése és pedagógiai segítésének módszerei
  • A lelki egészség fejlesztése önismereti technikák segítségével
  • Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben
  • A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben

Elérhető szociális képzés, mely az az ásotthalmi Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde intézményének kisgyermeknevelőit, és a szociális intézmény munkatársait, tanyagondnoki szolgálat  is nagymértékben segítették a szakmai kompetenciák fejlesztésében:

  • Konfliktuskezelés a szociális intézményekben

 

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.