Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018 “Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése”

– a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

– a projekt címe,: Az Ásotthalomi Tölgyfa óvoda fejlesztése

– a  szerződött támogatás összege,. 100%

– a támogatás mértéke  (% – ban). 122 930 001 Ft

– a projekt tartalmának bemutatása: Pályázatunk az „A” A 10 000 fő alatti népességszámú1 települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára elkülönített
indikatív keretösszeg terhére került benyújtásra. a) cél: A A projekt célja a település óvodájának fejlesztése, tornaszoba kialakításával és főzőkonyha
fejlesztésével, mellyel a projekt hozzájárul a felhívás 1.1. fejezetében foglalt célokhoz- szolgáltatás minőségi fejlesztése. Ezáltal a projekt közvetve
hozzájárul a nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, és a foglalkoztatás növeléséhez. b) Szakmai műszaki tartalom: Az intézmény
feladatellátását szolgáló vagyon a 6783 Ásotthalom, Tölgyfa utca 1. alatti, 444/17 helyrajzi számú, 2885 m2 területű ingatlan. A felvehető maximális
gyermeklétszám: 100 fő. Az intézmény nem küzd kapacitáshiánnyal. Elutasított és várólistán levő gyermek az óvodát tekintve nincsen. Az óvodai
férőhelyek jelenleg 81% kihasználtsággal működnek, ugyanakkor az intézmény nem rendelkezik tornaszobával az intézmény bejárata, homlokzata,
hőszigetelése elavult. A konyhai eszközök és berendezések, technológia nem megfelelő. A mindennapos testnevelés, testmozgás nagyon fontos
intézményünkben. A pedagógiai program által meghatározott feladat a mozgásigény kielégítése testi képességek fejlesztése. Amikor lehetőség van
rá, akkor az udvaron szabad levegőn találjuk meg a megfelelő környezetet a mozgásra, rossz idő esetén a csoportszobákban. A pedagógiai
programban is hangsúlyos mozgás fejlesztés ugyanakkor arra alkalmas jól felszerelt tornaszobával lenne maximálisan elérhető. Az óvodai program
egészséges életmódra való nevelésének másik fő pillére az étkezés, melyet a helyben főzött ételekkel jól ki lehet szolgálni. Ehhez a konyhai magas
színvonalú felújítása nyújt remek lehetőséget. A projekt lehetőséget ad az óvoda raktárépületének azbesztmentesítésére is. Sor kerül
eszközbeszerzésre. A projektben megvalósítandó önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak szerint
valósulnak meg: akadálymentesítés, energiahatékonysági intézkedések és a nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

– a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 12. 15.

– projekt azonosító szám: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00018