Ugrás a tartalomhoz Ugrás a főmenühöz Ugrás a lábléchez

Jegyzőkönyvek – 2021. év

Polgármesteri döntések:

ÁH/237-2/2021.(I.28.) polgármesteri határozat Dobó Attila rendőr százados őrsparancsnoki kinevezésének támogatása

ÁH/237-4/2021. (I.29.) polgármesteri határozat Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat  2019. évi maradvány korrekciójának jóváhagyása

ÁH/237-5/2021. (I.29.) polgármesteri határozat Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal   2019. évi maradvány korrekciójának jóváhagyása

ÁH/237-6/2021.(II.3.) polgármesteri határozat Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde – Bölcsőde  2021. évi nyári zárva tartása

ÁH/237-7/2021.(II.3.) polgármesteri határozat Mátyás Király Óvoda és Mini Bölcsőde – Óvoda  2021. évi nyári zárva tartása

ÁH/237-8/2021.(II.10.) polgármesteri határozat 2021. évi szolgáltatási díjak meghatározása a Művelődési Ház, Ásotthalmi Petőfi Sándor Könyvtári Információs és Közösségi Hely, valamint I-Ház vonatkozásában

ÁH/237-9/2021.(II.15.) polgármesteri határozat Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet tervezete

ÁH/237-10/2021. (II.17.) polgármesteri határozat Polgárőr Egyesület támogatása

ÁH/237-11/2021. (II.26.) polgármesteri határozat Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatása igényléséről

ÁH/237-12/2021. (II.26.) polgármesteri határozat Ásotthalom 013 és 0439/1 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adása

ÁH/237-13/2021. (II.26.) polgármesteri határozat Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

ÁH/237-14/2021. (II.26.) polgármesteri határozat A 2021. évi közbeszerzési terv elfogadása

ÁH/237-15/2021. (II.26.) polgármesteri határozat 5509 j. út melletti párhuzamos parkolók üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése

ÁH/237-16/2021. (II.26.) polgármesteri határozat Ásotthalmi Tömegsport Egyesület 2020. évi támogatásának elszámolása

ÁH/237-17/2021. (III.3.) polgármesteri határozat Döntés az Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.) által „Élelmiszeripari gyártócsarnok építése” (EKR000102292021) tárgyú közbeszerzési eljárásban

ÁH/237-18/2021. (III.3.) polgármesteri határozat Ásotthalom 0213/3 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adása a Virradat program keretében,

ÁH/237-19/2021.(III.11.) polgármesteri határozat Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázathoz önerő biztosítása

ÁH/237-20/2021. (III.17.) polgármesteri határozat Megállapodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosítására a kijelölt szolgáltatóval

ÁH/237-21/2021.(III.17.) polgármesteri határozat Ásotthalmi Tömegsport Egyesület 2021. évi támogatása

ÁH/237-22/2021. (III.17.) polgármesteri határozat Sportpálya használat engedélyezése

ÁH/237-23/2021. (III.25.) polgármesteri határozat Szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó szerződés módosítása

ÁH/237-24/2021. (III.30.) polgármesteri határozat Mester Cure Kft-vel 2017. március 14-én kötött foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás módosítása

ÁH/237-25/2021. (IV.27.) polgármesteri határozat KÖZ-PONT Egyesület 2021. évi támogatása

ÁH/237-26/2021. (IV.28.) polgármesteri határozat  „ Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése a Mórahalmi Járás területén 2021” pályázaton történő indulásról (VP6-19.2.1.-43-1/D-21)

ÁH/237-27/2021. (V.5.) polgármesteri határozat Döntés az Innovatív Kommunikáció Alapítvány részére az I-Ház 2/5 mértékű tulajdoni hányadának értékesítéséről

ÁH/237-28/2021. (V.5.) polgármesteri határozat Petőfi Sándor Művelődési Ház helyiségek és berendezések használatának szabályzata

ÁH/237-29/2021. (V.5.) polgármesteri határozat Várostanya Kft. részére támogatás megállapítása

ÁH/237-30/2021.(V.18.) polgármesteri határozat  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálata

ÁH/237-31/2021.(V.19.) polgármesteri határozat Várostanya Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

ÁH/237-32/2021.(V.19.) polgármesteri határozat Bölcsődei orvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés felmondása

ÁH/237-33/2021.(V.19.) polgármesteri határozat Ásotthalom 013 és 0439/1 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó ÁH/237-12/2021.(II.26.) polgármesteri határozat módosítása

ÁH/237-34/2021. (V.31.) polgármesteri határozat A 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása

ÁH/237-35/2021. (VI.8.) polgármesteri határozat Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 2020. évi szakmai beszámolójának tudomásul vétele

ÁH/237-36/2021. (VI. 8. polgármesteri határozat Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2020. évi működéséről szóló beszámolójának tudomásul vétele

ÁH/237-37/2021. (VI.8.) polgármesteri határozat Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi szakmai beszámolójának tudomásul vétele

ÁH/237-38/2021. (VI.8.) polgármesteri határozat Mórahalmi rendőrőrs 2020. évi szakmai beszámolójának tudomásul vétele

ÁH/237-39/2021. (VI.8.) polgármesteri határozat Ásotthalom 013 és 0439/1 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására vonatkozó, ÁH/237-33/2021.(V.19.) polgármesteri határozat visszavonása

ÁH/237-40/2021. (VI.8.) polgármesteri határozat Ásotthalom  0439/1 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adása

ÁH/237-41/2021. (VI.) polgármesteri határozat Ásotthalom 0273/20 hrsz-ú ingatlan térítésmentes tulajdonba adása a Virradat program keretében

ÁH/237-42/2021.(VI.8.) polgármesteri határozat Várostanya Kft. részére támogatás megállapítása

ÁH/237-43/2021. (VI. 8.) polgármesteri határozat „Jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése a Mórahalmi Járás területén 2021” pályázaton történő indulásról (VP6-19.2.1.-43-1/D-21) szóló ÁH/237-26/2021.(IV.28.) polgármesteri határozat módosítása

ÁH/237-44/2021.(VI.8.) polgármesteri határozat Török Csaba és  Fekete Renáta      6783 Ásotthalom,    Béke u. 34.   sz.  alatti lakosok helyi lakáscélú támogatása iránti kérelmének elbírálása

ÁH/237-45/2021.(VI.8.) polgármesteri határozat Tanyagondnoki álláshely meghirdetése

ÁH/237-46/2021.(VI.14.) polgármesteri határozat Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati üzletrész vásárlására tett ajánlatának elfogadása

 

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei:

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  2021. június 15-én megtartott zárt ülésének 1/2021.(VI.15.) KT számú jegyzőkönyv kivonatai

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. június 15-én megtartott ülésének 2/2021.(VI.15.) KT számú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 7-én megtartott ülésének 3/2021(VII.7.) KT számú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án megtartott ülésének 4/2021.(VII.20.) KT számú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 20-án megtartott zárt ülésének 5/2021.(VII.20.) KT számú jegyzőkönyv kivonatai

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 10-én megtartott zárt ülésének 6/2021.(VIII.10.) KT számú jegyzőkönyv kivonatai

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviseő-testülete 2021. augusztus 10-én megtartott ülésének 7/2021.(VIII.10.) KT számú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 30-án megtartott ülésének 8/2021.(VIII.30.) KTszámú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 1-én megtartott ülésének 9/2021.(IX.1.) KT számú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 7-én megtartott ülésének 10/2021.(X.7.) KT számú jegyuőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 7-én megtartott zárt ülésének 11_2021.(X.7.) KT számú jegyzőkönyv kivonatai

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 26-án megtartott ülésének 12/2021.(X.26) KT száú jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 26-án megtartott ülésének 13/2021(X.26.) KT számú jegyzőkönyv kivonatai

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 15-én megtartott ülésének 14/2021.(XI.15.) KT számú ülésének jegyzőkönyve

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 8-án megtartott ülésének 15/2021.(XII.8) KT számú jegyzőkönyve

Széchenyi 2020 - Magyarország Kormánya, Európai Unió Európai Szociális Alap. Befektetés a jövőbe.