- a  kedvezményezett neve: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 
- a projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Ásotthalmon
- a  szerződött támogatás összege: 10.000.000 Ft
- a támogatás mértéke  (% - ban): 100%
- a projekt tartalmának bemutatása: Ásotthalmon egy épületben működik a házi gyermekorvosi praxis, a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátás. Az utóbbi esetében külön rendelő nem áll rendelkezésre, a gyermekorvosi rendelőben történik az ellátás. Fontos specifikus cél: a településen élők számára korszerű infrastruktúrával rendelkező gyermek háziorvosi ellátás és védőnői szolgálat biztosítása, amely az alapellátásokat biztosító jelenlegi épület felújításával valósítható meg. Másrészt a felújítás  és további energiahatékonysági intézkedések hozzájárulnak a fenntartási, működési költségek csökkenéséhez, az energia-és költségtakarékos üzemeltetéshez. A felújítással biztosítható az érintett lakosság - külön tekintettel a várandósok, gyermekek és fiatalkorúak, valamint fogyatékkal élők - számára minőségi, hatékony és elérhető betegellátás. Ez utóbbi célt szolgálja az ellátást biztosító épület projektarányos akadálymentesítése is.
- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. 09. 30.
- projekt azonosító szám: TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00019 ,

Facebook